Monitorovací systém elektrozařízení MOSAD®-6

Kariéra

Monitorovací systém MOSAD®-6

Spolehlivá funkce nejrůznějších elektrozařízení je důležitá nejen z hlediska bezpečnosti provozu JE, ale i ekonomiky jejího provozu. Monitoring provozu elektrozařízení je však specifický z pohledu potřeby vysokých vzorkovacích frekvencí (a tedy nutnosti se vypořádat s obrovskými objemy dat) a také vysoké přesnosti záznamu času.

Pro tyto účely společnost TES s.r.o. vyvinula stacionární modulární systém MOSAD®-6, který je určený k nepřetržitému monitorování provozu rozsáhlých silnoproudých zařízení a systémů a k provádění záznamu rychlých přechodových a poruchových dějů a jejich následnou analýzu. Postupem času byl systém doplněn o řadu technologických veličin a signálů a také diagnostických a zobrazovacích nástrojů.

On-line monitoring elektrozařízení elektrárny Temelín systémem MOSAD® byl misí OSART Mezinárodní agentury pro atomovou energii hodnocen jako „Dobrá praxe v oblasti údržby zařízení“.

Klíčové vlastnosti

 • Trvalé snímání důležitých spojitých a diskrétních parametrů elektrického zařízení sadou analogových a dvouhodnotových modulů uspořádaných do měřicích ústředen.
 • Systém složený z libovolného počtu měřicích ústředen, distribuovaný v různých místech, s centrálním ovládáním, ukládáním dat a autodiagnostikou.
 • Modulární koncepce dovoluje přizpůsobit systém velikosti monitorovaného zařízení nebo požadavkům zákazníka.
 • Místní nebo vzdálený přístup k systému prostřednictvím Web Interface, možnost světelné signalizace a rozesílání e-mailových zpráv při definovaných událostech.
 • Připojení k snímačům elektrických nebo technologických parametrů (provozní čidla, měřicí transformátory) nebo ke kontaktům spínacích prvků (jističe, vypínače, relé).
 • Galvanické oddělení všech vstupů, synchronní vzorkování, možnost připojení časového normálu např. GPS.
 • Časová rozlišovací schopnost až 500 ns.
 • Schopnost získávání dat z externích zařízení prostřednictvím datové komunikace (MODBUS, SPA-BUS, IEC61850…)
 • Původní vyhodnocovací software TEGraf a LOGA umožňující efektivní zpracování zaznamenaných dat, grafické zobrazení časových průběhů měřených parametrů.
 • Plně autonomní provoz systému bez nutnosti trvalé obsluhy.
 • Odolná konstrukce vhodná pro průmyslové prostředí.

 

Možnosti využití a výhody

 • Analýza rychlých přechodových dějů a poruch
 • Urychlení nalezení kořenové příčiny poruchy, návrhu řešení a vrácení systému či bloku zpět do provozu
 • Snadná a konsistentní dokumentace periodických zkoušek
 • Sledování čerpání životnosti zařízení
 • Řízení spolehlivosti zařízení
 • Plánování údržby a oprav zařízení elektrárny
 • Podklady pro LTO
Monitorovací systém elektrozařízení MOSAD®-5

Vývoj, výroba, implementace a provozování modulárního systému MOSAD®-5 (MOnitorovací Systém Analogových a Dvojhodnotových signálů), který slouží k nepřetržitému monitorování provozu rozsáhlých elektrických zařízení a systémů. Systém zaznamenává rychlé přechodné a poruchové děje a slouží k identifikaci příčin poruch.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín od 2006
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Dukovany a JE Temelín
Realizováno od 2006
Datová rozhraní systému MOSAD®-5

Vývoj a implementace speciálních datových rozhraní umožňujících rozšíření souboru přímo měřených dat systémem MOSAD®-5 o data z externích ochranných, řídicích a diagnostických systémů.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, a.s., JE Dukovany a Temelín od 2005
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, a.s., JE Dukovany a Temelín
Realizováno od 2005