Diagnostika sběracího ústrojí MOSAD®-IRIS

Kariéra

Diagnostický a monitorovací systém MOSAD®-IRIS

Provozní zkušenosti ukazují, že sběrací ústrojí je jednou z nejporuchovějších součástí turbogenerátoru. Kontinuální monitoring sběracího ústrojí umožňuje včas zachytit nerovnoměrnosti v zatížení kartáčů (přetížené nebo proud nevedoucí kartáče) a tím omezit opotřebení sběracích kroužků, případně zabránit destrukci sběracího ústrojí. Trvalý přehled o stavu sběracího ústrojí a systém alarmů umožňuje cílené zásahy údržby a zásadně minimalizuje jejich četnost.

Systém MOSAD®-IRIS měří proud protékající každým kartáčem. Snímač proudu je založen na nepřímé kompenzační metodě měření, využívající magnetický obvod s kompenzačním vinutím, Hallovu sondu a příslušnou elektroniku. Výstupem snímače je proudová smyčka. Byly vyvinuty bezkontaktní snímače proudu IRIS 4.1 pro držák se čtveřicí kartáčů a IRIS 1.1 pro držáky jednotlivých kartáčů. Systém MOSAD®-IRIS je plně autonomní, je však vhodné jej zapojit do existujícího informačního systému elektrárny.

 

Klíčové vlastnosti

 • zobrazovací jednotka umístěna v blízkosti stroje
 • topologie zobrazení shodná s uspořádáním kartáčů na sběracím ústrojí
 • zobrazení okamžitých hodnot, krátkodobých a dlouhodobých průměrných hodnot
 • parametrické nastavení pro výpočet průměrných hodnot a limitních pásem
 • místní a dálková poruchová signalizace v případě překročení limitů
 • vysoká přesnost měření
 • přizpůsobení snímače konkrétnímu sběracímu ústrojí
 • možnost synchronizace s časovým normálem a ostatními komponentami řídicích a diagnostických systémů
 • export dat do nadřazeného systému, archivace dat

Možnosti využití a výhody

 • odvrací poruchu včasným informováním obsluhy
 • prevence proti destrukci sběracího ústrojí
 • zjednodušuje a zefektivňuje údržbu
 • poskytuje věrohodné informace pro koncepční rozhodnutí – zvlhčování vzduchu, výběr správného typu materiálu kartáčů, úprava povrchu kroužků atd.
 • vysoká odolnost v prostředí s vodivým prachem, vibracemi a silným elektromagnetickým rušením
 • plně autonomní provoz
Bezpečnost provozu zvyšuje automatické vypnutí elektrického napájení snímačů při vypnutí generátorového vypínače v případě vodíkem chlazených turbogenerátorů.