O nás

Kariéra

TES s.r.o.

Jsme česká společnost a od roku 1992 se specializujeme na inženýrské služby a technickou podporu zejména v oblasti jaderné energetiky. Jsme spolehlivým dodavatelem energetické společnosti ČEZ, a.s., jejích partnerů i zahraničních zákazníků. Naší činností podporujeme bezpečnost provozu na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.

V rámci mezinárodních projektů se podílíme na zlepšení provozu a bezpečnosti jaderných elektráren v Rusku a na Slovensku. Jako vedoucí členové konsorcií jsme získali bohaté zkušenosti v oblasti řízení projektů např. na projektech TACIS řízených Evropskou komisí nebo naší účastí na projektech organizovaných Ministerstvem obchodu a průmyslu ČR.

 

Naše filosofie, vize a hodnoty

Filosofie

Využíváme našich zkušeností a expertních znalostí z jaderné energetiky pro činnosti, které zvyšují jadernou bezpečnost. Rozvíjíme řešení, která optimalizují provoz, údržbu a prodlužují životnost komponent a systémů jaderných elektráren.

Hodnoty

Naším cílem je být pro naše zákazníky spolehlivým partnerem a plnit své závazky dlouhodobě kvalitně a efektivně.

Podstatou našeho úspěchu jsou naši zaměstnanci s vysokým odborným potenciálem, které podporujeme v jejich dalším odborném růstu a vzdělávání. Rozvíjíme práci s mladými talentovanými absolventy technických oborů, spolupracujeme s univerzitami a odbornými institucemi.

Vize

Naši budoucnost vidíme i nadále v jaderné energetice. Kromě stávajících činností se budeme věnovat projektům podporujícím řízení životnosti a prodlužování provozuschopnosti komponent a systémů stávajících jaderných zařízení.