Diagnostika částečných výbojů v olejových transformátorech MOSAD®-MST-PD

Kariéra

Diagnostický systém MOSAD®-MST-PD

Životnost transformátoru je limitována především životností papírové izolace, která je podstatně kratší než životnost ostatních konstrukčních dílů. Jedním z nejdůležitějších parametrů indikujícím  stav papírové izolace vinutí je výskyt částečných výbojů. Ke zjištění jejich přítomnosti, úrovně výbojové aktivity a lokalizaci zdroje byl vyvinut systém MOSAD®-MST-PD.

Systém MOSAD®-MST-PD získal na 24. Mezinárodním veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení ocenění ZLATÝ AMPER 2015.

Klíčové vlastnosti

V roce 2018 byl na základě projektu smluvního výzkumu ve spolupráci TES s.r.o. a ÚTEE FEKT VUT v Brně vyvinut nový typ snímače částečných výbojů, který inovuje vstupní snímací část systému MOSAD®-MST-PD.

Oproti původnímu řešení disponuje novými vlastnostmi, které značně usnadňují diagnostiku transformátorů a zlepšují její kvalitu.
Nové snímací UHF jednotky mají nižší hmotnost, menší rozměry a disponují novým magnetickým upínáním k transformátorové nádobě. K připojení snímacích jednotek je použit jediný flexibilní kabel, sdružující napájení a řízení jednotek i přenos UHF signálu k hlavní jednotce systému. Inovovaná konstrukce zvyšuje rychlost, spolehlivost a komfort instalace. Nové jednotky mají zlepšené stínění proti rušení. Optimalizované obvodové řešení umožnilo snížit vlastní šum jednotek což přispělo k vyšší citlivosti detekce částečných výbojů. Unikátní je možnost volitelně měnit dolní mezní kmitočet vstupu jednotek a zlepšit tak separaci detekovaného signálu od přítomného rušení.
Součástí nového řešení je také externí snímací jednotka pro aktivní potlačení rušení detekce signálů a nová autonomní kalibrační vysílací jednotka.

Inovovaný měřicí systém MOSAD®-MST-PD je v současnosti jediný komerčně aplikovaný systém umožňující UHF detekci částečných výbojů s plným záznamem UHF signálu v reálném čase a s možností jejich prostorové lokalizace.

Jeho provozní nasazení při diagnostice výkonových transformátorů vvn/zvn přispívá k zajištění jejich bezpečnosti, k ochraně investice do jejich instalace a provozu, bezpečnosti obsluhujícího personálu a spolehlivosti rozvodné energetické sítě.

Možnosti využití a výhody

  • systém určený pro olejové transformátory vvn velkých výkonů
  • monitorování částečných výbojů za provozu transformátoru
  • senzory zasouvané do předem připravených elektromagneticky „průhledných“ (teflonových) jímek v nádobě transformátoru ve vhodném uspořádání
  • detekce částečných výbojů využívající jejich vyzařování v pásmu UHF (300 MHz až 3 GHz)
  • eliminace vnějšího elektromagnetického rušení
  • schopnost zachycení i nízké úrovně výbojové aktivity, řádově od 100 pC
  • lokalizace zdroje výbojů
  • modifikovaný snímač pro zasunutí do výpustního ventilu nádoby transformátoru v případě, že nádoba transformátoru nedisponuje elektromagneticky „průhlednými“ jímkami

Články a rozhovory o MOSAD®-MST-PD

Unikátní systém umí včas varovat před požárem v elektrárnách (zVUT.cz)
Diagnostický systém pro detekci a lokalizaci částečného výboje MOSAD-MST-PD (Technika a trh)
Diagnostický systém MOSAD umí lokalizovat poruchy (rozhovor v Elektrika.TV)