Diagnostika transformátorů MOSAD®-MST

Kariéra

Diagnostický systém MOSAD®-MST

Pro včasnou diagnostiku poruch olejových transformátorů, které jsou umístěny ve velkých výrobních blocích včetně jaderné energetiky jsme vyvinuli společně s EGU HV Laboratory systém provozní diagnostiky MOSAD®-MST. Tento systém je charakteristický modulární otevřenou architekturou.  Rozsahu monitorovaných parametrů lze modifikovat dle konkrétního transformátoru.

Diagnostické veličiny

 • rozpuštěné plyny a vlhkost v oleji s využitím některého z komerčně dostupných analyzátorů
 • proud, napětí, výkon
 • změna kapacity a ztrátového činitele průchodky
 • spínací a atmosférická přepětí
 • zkratové proudy
 • částečné výboje
 • teplota oleje v různých místech transformátoru včetně chladicích smyček
 • přepínač odboček – poloha a průběh přepínání
 • stavové (dvouhodnotové) veličiny ovládacích, signalizačních a ochranných obvodů

 Výstupní funkce MOSAD®–MST

 • přímo měřené a odvozené veličiny
 • veličiny charakterizující okamžitý stav
 • časové řady měřených a odvozených veličin
 • model pro výpočet nejteplejšího místa vinutí – hot spot
 • model tepelně výkonové bilance s kontrolou toku energií
 • alarmy překročení limitů
 • autodiagnostika monitorovacího systému MOSAD®–MST
ON-line diagnostika MOSAD®-MST olejových transformátorů

Vývoj, výroba, implementace a provozování systému MOSAD®-MST, který slouží k on-line diagnostice olejových transformátorů velkých výkonů. Systém poskytuje informace o stavu transformátoru a případné vznikající závadě. Funkce systému zahrnují měření vybraných parametrů (koncentrace plynů rozpuštěných v olejové náplni, proudy, napětí, výkon, kapacitance, přepětí, teploty, částečné výboje, atd.), vizualizaci aktuálních a historických dat, teplotní model, alarmový systém a vlastní diagnostiku.

Zákazník Lokalita Realizováno
I&C Energo a.s. ČEZ, a.s., JE Dukovany a Temelín od 2008
Zákazník I&C Energo a.s.
Lokalita ČEZ, a.s., JE Dukovany a Temelín
Realizováno od 2008
Diagnostika transformátorů MOSAD®-MST

Diagnostický systém MOSAD®-MST

Pro včasnou diagnostiku poruch olejových transformátorů, které jsou umístěny ve velkých výrobních blocích včetně jaderné energetiky jsme vyvinuli společně s EGU HV Laboratory systém provozní diagnostiky MOSAD®-MST. Tento systém je charakteristický modulární otevřenou architekturou.  Rozsahu monitorovaných parametrů lze modifikovat dle konkrétního transformátoru.

Zákazník Lokalita Realizováno
Zákazník
Lokalita
Realizováno