Diagnostika asynchronních motorů MOSAD®-ESAT

Kariéra

V průmyslových provozech s asynchronními motory lze pomocí moderní diagnostiky použité v rámci preventivní údržby velmi dobře předcházet poruchovosti a nečekaným selháním motoru a tím zabránit i velkým ekonomickým ztrátám.

Pro analýzu provozního stavu asynchronních motorů ve skutečných provozních podmínkách používá firma TES diagnostickou SW aplikaci MOSAD®-ESAT (Electrical Signature Analysis Toolbox). Tato aplikace byla vyvinuta firmou TES ve spolupráci s VUT Brno.

Analýzou záznamu elektrických parametrů motoru v provozních podmínkách lze získat komplexní informace o stavu motoru bez nutnosti odstavení soustrojí (analýza parametrů napájecího napětí a proudu, napěťová a proudová nesymetrie, frekvenční analýza a jiné).

Přehled diagnostických metod v SW aplikaci

 • Analýza parametrů napájecího napětí a proudu.
 • Napěťová a proudová nesymetrie.
 • Harmonické zkreslení.
 • Zátěž motoru.
 • Sousledná, zpětná, nulová složka proudu a napětí.
 • Frekvenční analýza MCSA (Motor Current Signature Analysis).

Možnosti využití/výhody

 • Zjištění stavu motoru za provozních podmínek bez nutnost jeho odstavení.
 • Určení typu závady.
 • Pravidelná diagnostika.
 • Protokoly z měření.
 • Porovnání výsledků aktuálního měření s historickými daty.

Variantní využití aplikace

Základní – na základě záznamu 1f proudu se provádí diagnostika motoru metodou MCSA. Stav motoru je hodnocen na základě úrovní charakteristických frekvencí v oblasti rotorových tyčí, excentricity a ustavení motoru.

Komplexní – na základě záznamu 3f proudu a napětí se provádí hodnocení stavu motoru nejen z úrovní charakteristických frekvencí pomocí metody MCSA, ale i  pomocí všech ostatních diagnostických metod v aplikaci MOSAD®-ESAT.

Technický popis

Všechny výpočty aplikace pro jednotlivé diagnostické metody se provádí automaticky po načtení záznamu naměřených dat na základě zadané parametrizace pohonu.

Po analýze předběžných výsledku provede kvalifikovaná osoba optimalizaci korekčních parametrů výpočtů aplikace za účelem přesnějšího určení skutečného provozního bodu motoru.

Postup měření

 1. Pořízení kvalitního záznamu okamžitých elektrických parametrů motoru při maximálním provozním zatížení.
 2. Kontrola dat a jejich kompilace do formátu pro načtení do diagnostické aplikace.
 3. Parametrizace pohonu v prostředí diagnostické aplikace dle technických (štítkových) údajů motoru.
 4. Vyhodnocení příslušné diagnostiky.
 5. Porovnání s předchozími záznamy příslušné diagnostiky.