Výpočetní analýzy provozních poruchových stavů

Kariéra

V průběhu provozu JE dochází k řadě abnormálních provozních stavů, které v důsledku např. nedostatečné instrumentace vyžadují další nástroje pro objasnění jejich příčiny a/nebo průběhu. Deterministická analýza může být v těchto případech použita jako nástroj pro úplné pochopení těchto událostí a měla by proto být nedílnou součástí zpětné vazby z provozních zkušeností. Tyto analýzy se obvykle provádějí s realistickým přístupem, aby konzervativní předpoklady nezkreslily skutečný průběh události a nevedly k mylné identifikaci klíčových příčin události.

V oblasti deterministických analýz provozních poruchových stavů JZ nabízíme:

 • Provedení deterministických analýz provozních poruchových stavů:
  • s výpočtovými modely VVER-440 a VVER-1000 validovanými dle reálných přechodových dějů na JE
  • včetně režimů s odstaveným reaktorem
  • včetně terciálních okruhů (TVD, CCHV, surová voda)
  • s realistickými předpoklady
  • v prostředí best-estimate výpočtových programů
 • Vyjasnění příčin a průběhu události, včetně zásahů operativního personálu dle postupů AccM
 • Identifikace případných bezpečnostních problémů a posouzení jejich dopadu
 • Zhodnocení případných dalších následků při dalším rozvoji události
 • Posouzení nutnosti provedení organizačních nebo technických opatření a ověření jejich aplikace.

Experti ze Sekce jaderné bezpečnosti mají dlouholeté zkušenosti s prováděním deterministických analýz tohoto typu.
Pro tyto účely je prováděna rozsáhlá validace výpočtových modelů jaderných bloků s reaktory VVER-1000 a VVER-440 na základě provozních událostí na JE a testů spouštění JE jako je např. výpadek HCČ, uzavření RZV TG, zregulování na vlastní spotřebu a celé řady dalších transientních procesů z kategorie AOO (Anticipated Operational Occurence). Výpočtové modely vyvinuté v TES s.r.o. jsou tak, včetně detailních modelů regulačních, řídicích, limitačních a ochranných systémů,  kvalifikovány k provádění tohoto typu analýz.

Výpočetní analýzy provozních poruchových stavů

V průběhu provozu JE dochází k řadě abnormálních provozních stavů, které v důsledku např. nedostatečné instrumentace vyžadují další nástroje pro objasnění jejich příčiny a/nebo průběhu. Deterministická analýza může být v těchto případech použita jako nástroj pro úplné pochopení těchto událostí a měla by proto být nedílnou součástí zpětné vazby z provozních zkušeností. Tyto analýzy se obvykle provádějí s realistickým přístupem, aby konzervativní předpoklady nezkreslily skutečný průběh události a nevedly k mylné identifikaci klíčových příčin události.

Zákazník Lokalita Realizováno
Zákazník
Lokalita
Realizováno
Výpočetní analýzy provozních poruchových stavů

V průběhu provozu JE dochází k řadě abnormálních provozních stavů, které v důsledku např. nedostatečné instrumentace vyžadují další nástroje pro objasnění jejich příčiny a/nebo průběhu. Deterministická analýza může být v těchto případech použita jako nástroj pro úplné pochopení těchto událostí a měla by proto být nedílnou součástí zpětné vazby z provozních zkušeností. Tyto analýzy se obvykle provádějí s realistickým přístupem, aby konzervativní předpoklady nezkreslily skutečný průběh události a nevedly k mylné identifikaci klíčových příčin události.

Zákazník Lokalita Realizováno
Zákazník
Lokalita
Realizováno
Výpočetní analýzy provozních poruchových stavů

V průběhu provozu JE dochází k řadě abnormálních provozních stavů, které v důsledku např. nedostatečné instrumentace vyžadují další nástroje pro objasnění jejich příčiny a/nebo průběhu. Deterministická analýza může být v těchto případech použita jako nástroj pro úplné pochopení těchto událostí a měla by proto být nedílnou součástí zpětné vazby z provozních zkušeností. Tyto analýzy se obvykle provádějí s realistickým přístupem, aby konzervativní předpoklady nezkreslily skutečný průběh události a nevedly k mylné identifikaci klíčových příčin události.

Zákazník Lokalita Realizováno
Zákazník
Lokalita
Realizováno