Nezávislá validace výpočetních programů

Kariéra

Těžiště výpočtových programů pro deterministické analýzy jaderných zařízení tvoří výpočtové programy RELAP5, TRACE a MELCOR, které jsou v Sekci jaderné bezpečnosti v TES s.r.o. využívány v rámci mezinárodní spolupráce v programu CAMP (Code Applications and Maintenance Program), respektive v programu CSARP (Cooperative Severe Accident Research Program).

V rámci programů CAMP i CSARP probíhá rozsáhlé nezávislé testování programů vyvíjených v garanci U.S. NRC. Nezávislé testování je prováděné uživateli výpočtových programů především formou srovnávacích výpočtů k experimentům typu IET (Integral Effect Test) a SET (Separate Effect Test).

Přínosy nezávislé validace

Velkým přínosem nezávislé validace je skutečnost, že jako referenční jsou často vybírány experimenty, které nejsou součástí standardních validačních matic používaných vývojáři programů. Tím je rozsah ověřování daného programu dále rozšiřován.

Tímto způsobem přispívají k validaci výpočtových programů i experti ze Sekce jaderné bezpečnosti v TES s.r.o., kteří se cíleně soustředí především na validaci specifických rysů reaktorů typu VVER, které jsou provozovány v ČR.

Publikace výsledků validací

Vybrané výsledky nezávislé validace výpočtových programů jsou vydávány v publikační řadě U.S. NRC NUREG/IA a jsou sdíleny komunitou uživatelů programu. K těmto dokumentům je volný přístup na oficiálních stránkách U.S. NRC: http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/agreement/

Dokumenty TES vydané v publikační řade U.S. NRC NUREG/IA můžete najít v části „ke stažení“.