Analýzy pro bezpečnostní zprávu

Kariéra

Firma TES s.r.o. se dlouhodobě podílí na zpracování bezpečnostní dokumentace pro jaderné elektrárny (JE) i na dalších činnostech souvisejících s jadernou bezpečností. Významnou předností, kterou nabízíme v této oblasti je naprostá nezávislost firmy TES s.r.o. na provozovateli JE i na státním jaderném dozoru v ČR. Důležitou součástí podpory v oblasti jaderné bezpečnosti je provádění bezpečnostních deterministických výpočtových analýz pro doplnění a aktualizaci Bezpečnostní zprávy (BZ).

V oblasti deterministických bezpečnostních analýz pro BZ nabízíme následující služby:

 • Provedení deterministické bezpečnostní analýzy pro BZ  pro postulované iniciační události a scénáře zahrnující:
  • stavy AOO, DBA a DEC A
  • působení extrémních přírodních vlivů
  • celou JE včetně BSVP
  • režimy s odstaveným reaktorem
  • terciální okruhy (TVD, CCHV, surová voda)
 • Zpracování výstupů analýzy do formátu BZ
 • Nezávislé posouzení deterministických výpočtových analýz zpracovaných jinými subjekty.
 • Odborné konzultace a posudky při zpracování bezpečnostní dokumentace.

Při provádění deterministických analýz používáme moderní výpočtové programy, které prošly hodnocením dle směrnice VDS 030 Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a také metodické postupy odpovídající stávající legislativě v ČR a mezinárodním požadavkům (MAAE, WENRA). Aplikace těchto výpočtových programů společně s komplexními výpočtovými modely  validovanými pro základní projektové nehody (DBA – Design Basis Accident) i rozšířené projektové podmínky (DEC – Design Extension Conditions), a zároveň společně s ověřenými metodickými postupy a dlouholetými zkušenostmi expertů Sekce jaderné bezpečnosti dává záruku pro úspěšné řešení deterministických bezpečnostních analýz pro bezpečnostní zprávu JZ.

Inovace výpočtových modelů pro bezpečnostní analýzy JE

Projekt s reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0009811 je zaměřen na vývoj komplexního CFD modelu jaderného reaktoru a provedení CFD výpočtů míchání chladiva v reaktoru VVER-1000. Výstupy vypracované ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni budou ve firmě TES s.r.o. využívány pro další vývoj (inovaci) a validaci výpočtových modelů a programů pro bezpečnostní analýzy jaderných bloků s reaktory typu VVER 1000 v režimech a stavech, kde pro validaci nemohou být použita data z reálných jaderných bloků nebo z experimentálních zařízení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Zákazník Lokalita Realizováno
EU, MPO ČR od 2016
Zákazník EU, MPO
Lokalita ČR
Realizováno od 2016
Analýzy pro bezpečnostní zprávu

Firma TES s.r.o. se dlouhodobě podílí na zpracování bezpečnostní dokumentace pro jaderné elektrárny (JE) i na dalších činnostech souvisejících s jadernou bezpečností. Významnou předností, kterou nabízíme v této oblasti je naprostá nezávislost firmy TES s.r.o. na provozovateli JE i na státním jaderném dozoru v ČR. Důležitou součástí podpory v oblasti jaderné bezpečnosti je provádění bezpečnostních deterministických výpočtových analýz pro doplnění a aktualizaci Bezpečnostní zprávy (BZ).

Zákazník Lokalita Realizováno
Zákazník
Lokalita
Realizováno