Podpora Accident Management

Kariéra

Experti firmy TES s.r.o. získali rozsáhlé zkušenosti v průběhu dlouhodobé spolupráce při vývoji, validaci a implementaci dokumentů AccM (Accident Management) pro JE Dukovany (VVER-440) i JE Temelín (VVER-1000).

V oblasti vývoje, validace a implementace předpisů AccM nabízíme:

 • Výpočtové analýzy pro vývoj a validaci předpisů, postupů a návodů AccM.
  • ve stavech AOO, DBA a DEC A
  • včetně působení extrémních přírodních vlivů
  • pro celou JE včetně BSVP
  • včetně režimů s odstaveným reaktorem
  • včetně terciálních okruhů (TVD, CCHV, surová voda, …)
  • metodickými postupy odpovídajícími stávající legislativě v ČR a mezinárodním požadavkům (MAAE, WENRA, …)
  • výpočtovými programy hodnocenými dle VDS 030 pro bezpečnostní analýzy
 • Nezávislé posouzení výpočtových analýz pro AccM provedených jinými subjekty.
 • Tvorba textové části a příloh předpisů, postupů a návod AccM.
 • Příprava, zajištění a vyhodnocení validace AccM na simulátoru JE.
 • Výpočet a zpracování souboru setpointů pro AccM.
 • Revize a revalidace dokumentů AccM a setpointů v souvislosti s modifikacemi JE (záměna SKŘ, zvýšení výkonu, záměna paliva).
 • Vypracování manuálů TPS v oblasti AccM.

Rozsah podpory AccM

Počínaje rokem 1996 byla v TES s.r.o. vypracována dlouhá řada technických zpráv shrnujících výsledky výpočtové validace předpisů, postupů a návodů AccM. Výpočtová validace dokumentace AccM byla prováděna především v prostředí výpočtových programů RELAP5, TRACE a MELCOR. Podíleli jsme se na tvorbě všech stupňů dokumentace AccM:

 • Předpisy pro likvidaci abnormálních stavů (LAS)
 • Předpisy pro likvidaci mimořádných a poruchových stavů (LMS a LPS)
 • Předpisy v režimech s odstaveným reaktorem (SD)
 • Návody pro zvládání následků těžkých havárií (SAMG)
 • Manuály (návody) pro technické podpůrné středisko (TPS)
 • Postupy pro použití prostředků DAM (DAM)

 

Nároky na výpočtové validace

Výpočtová validace předpisů AccM je charakteristická zejména svou náročností při vytváření scénářů a simulování zásahů operativního personálu, což vyžaduje i značnou zkušenost expertů s reálným řízením jaderného bloku, dostupností personálu a také při stanovování časové odezvy personálu a manipulačních časů pro jednotlivé činnosti. V této oblasti firma TES s.r.o. využívá přímé zkušenosti svých expertů s řízením jaderného bloku z pozice operativního personálu JE. Experti sekce Jaderné bezpečnosti navíc od roku 2014 pravidelně externě zajišťují i proces validace postupů AccM na plnorozsahových simulátorech JE Dukovany a JE Temelín.

Neutronově fyzikální výpočty pro JE
Projekt reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004603 s názvem „Transfer znalostí v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy JE“

V rámci projektu reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004603 s názvem „Transfer znalostí v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy JE“ z dotačního programu „Partnerství znalostního transferu“ byl proveden transfer znalostí z oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů z Vysokého učení technického v Brně (Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií) do firmy žadatele TES s.r.o., která se zabývá termo-hydraulickými bezpečnostními výpočty jaderných bloků. Cílem transferu je ve firmě TES urychlit inovační proces vytvořením a validací výpočtových programů a modelů umožňující provádění náročných kombinovaných termo-hydraulických a neutronově-fyzikálních výpočtů jaderných bloků a rozvinout další spolupráci mezi FEKT VUT a TES. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschonost.

Zákazník Lokalita Realizováno
EU, MPO ČR od 2017
Zákazník EU, MPO
Lokalita ČR
Realizováno od 2017