Zpracování dat o zařízení

Kariéra

Nejen pro provozovatele jaderných zdrojů zajišťujeme zpracování dat o technologických zařízeních, jejich aktualizaci,  konsolidaci dat z více datových zdrojů do cílové databáze a kontrolu se stávající dokumentací.

Rozsah nabízených služeb:

  • Aktualizace dat o technologických zařízeních
  • Digitalizace jednopólových schémat
  • Aktualizace  stavu dokumentace skutečného provedení rozvaděčů

Aktualizace dat o technologických zařízeních

Kontrola, pořizování a aktualizace dat technologických zařízení, následná kontrola více datových zdrojů a finální konsolidace do cílové databáze, která integruje funkce řízení provozu, údržby a technických změn. Cílová databáze, resp. aplikace umožňuje zefektivnit údržbu, zkrátit dobu odstávky a zvýšit bezpečnost práce na JE.

Digitalizace jednopólových schémat

Zavádění databázového projektování na JE Dukovany – zpracování dat jednopólových schémat.

Aktualizace stavu dokumentace skutečného provedení vybraných rozváděčů

Kontrola stávající dokumentace, fyzická kontrola dotčených rozvaděčů na místě, přeznačení prvků, resp. vývodů dle aktuální legislativy a následná realizace dokumentace skutečného provedení.

Aktualizace DSP

Aktualizace dokumentace skutečného provedení podružných rozvaděčů v rámci komplexní obnovy JE Dukovany.

Zákazník Lokalita Realizováno
Škoda JS, a.s. Jaderná el. Dukovany 2018 - doposud probíhá
Zákazník Škoda JS, a.s.
Lokalita Jaderná el. Dukovany
Realizováno 2018 - doposud probíhá