Podpora spouštění

Kariéra

V našem týmu pracují odborníci, kteří se mimo jiné podíleli na spouštění Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice, JE Dukovany a JE Temelín. Máme zkušenosti i ze spouštění nejaderných zdrojů.
Služby, které nabízíme v oblasti realizace spouštěcích prací jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech z ČR i ze zahraničních projektů.

V rámci podpory a realizace spouštěcích prací Vám můžeme poskytnout následující činnosti:

Připomínkování projektové dokumentace

V průběhu projektové přípravy jsou posuzovány vybrané části projektové dokumentace a na základě zjištěných skutečností jsou předkládána příslušná doporučení změn resp. doplnění.

Zpracování dokumentace spouštění

Pro realizaci spouštění jsou zpracovávány příslušné programy jednotlivých etap spouštění a vlastních zkoušek:
•    etapa neaktivního vyzkoušení
•    etapa aktivního vyzkoušení
•    programy předkomplexního vyzkoušení (PKV) zařízení a systémů
•    programy komplexního vyzkoušení (KV) zařízení a systémů
•    testy fyzikálního a energetického spouštění včetně dynamických zkoušek.

Realizace testů

Proces vlastního provedení testů PKV a KV, etapových programů a testů FS a ES včetně dynamických zkoušek zahrnující jejich přípravu, ověření připravenosti relevantního zařízení, vlastní realizaci spolu s koordinací, technickým zabezpečením a návaznostmi.

Realizace nestandardního měření

V průběhu realizace spouštění jsou prováděna doplňková měření uzlů technologických a elektrických zařízení s využitím jiné instrumentace než instalované s cílem komplexního prověření jejich funkce.

Výpočtová podpora spouštění

V průběhu realizace spouštění provádění prediktivních a ověřovacích výpočtů konečných a přechodových a režimových stavů bloku s cílem odhalit možná úskalí resp. potvrdit provedené predikce.

Vyhodnocení

V průběhu realizace spouštěcích prací jsou bezprostředně po realizaci dílčích testů prováděna operativní vyhodnocení a s časovým odstupem vyhodnocení závěrečná:

  • vyhodnocení testů PKV a KV,
  • vyhodnocení testů FS a ES, včetně dynamických zkoušek
  • vyhodnocení etap spouštění – vyhodnocení NAV a AV