Podpora provozu – testy a zkoušky

Kariéra

V rámci technické podpory provozu jaderné elektrárny provádíme měření technických a technologických parametrů, zpracováváme programy testů a zkoušek a zajišťujeme vlastní realizaci zkoušek. Provádíme vyhodnocení operativních testů a zkoušek.

Měření technických a technologických parametrů

K měření, záznamu a vyhodnocení naměřených dat používáme mobilní měřící ústřednu původní konstrukce, umožňující snímat až šestnáct parametrů současně se vzorkovací frekvencí 6 kHz (100 kHz při snímání pouze jednoho parametru).

Provádíme měření těchto veličin:
 • elektrického proudu a napětí
 • teploty
 • tlaku
 • objemového průtoku
 • chvění
 • otáček

Ústřednu připojujeme k elektrickému výstupu z provozních čidel, měřicích transformátorů, převodníků, případně ze sekundárních měřicích přístrojů trvale osazených v místě měření. Pro měření v místech, která nejsou osazena provozním měřidlem, používáme vlastní čidla a převodníky.

Nestandardní hodnoty napěťových výstupů převádíme na úroveň vhodnou ke zpracování mobilní měřicí ústřednou.

Současně s měřením hodnot parametrů můžeme zaznamenávat také logické stavy komponent technologického zařízení.
Veškerá naměřená data matematicky zpracováváme a graficky zobrazujeme pomocí vyhodnocovacího software TEGRAF a LOGA.

Zpracování programů a realizace zkoušek

Firma TES provádí zkoušky těchto zařízení:

Točivé stroje
 • generátory
 • elektromotory
 • čerpadla
 • hydraulické a teplotechnické celky
Transformátory, včetně:
 • ovládacích automatik
 • elektrických ochran
 • regulačních obvodů
Zkoušky zaměřujeme především na:
 • ověření a doložení správné funkce zařízení (projektových parametrů
 • identifikaci abnormálních dějů na zařízení
 • určení příčin dějů a návrh nápravných opatření
Po dohodě se zákazníkem poskytujeme veškeré služby související se zkouškami zařízení.
 • navrhneme místa měření
 • vyhotovíme program měření
 • realizujeme měření
 • provedeme analýzu výsledků měření
 • vyhotovíme zprávu o provedeném měření

Ke zpracování získaných dat využíváme vlastní softwarové produkty TEGRAF a LOGA.