Nezávislé analýzy provozních událostí a poruch

Kariéra

Na základě vlastních měření nebo dat získaných z provozních záznamových zařízení a dostupné provozní dokumentace provedeme nezávislé šetření a rekonstrukci události, analyzujeme její příčiny a navrhneme nápravná opatření k zamezení opakování podobné události.

O výsledcích šetření vypracujeme podrobnou analytickou zprávu doplněnou o grafické zobrazení časových průběhů nejdůležitějších parametrů zařízení a stavu komponent (v závislosti na dostupných podkladech).

Pro účely mezinárodních systémů pro shromažďování s výměnu provozních zkušeností zpracujeme také zprávu o události v anglické nebo ruské jazykové mutaci v požadovaném formátu.