Údržba zařízení DGS

Kariéra

Firma TES provádí údržby, opravy a kontroly v rozsahu zařízení dieselgenerátorových stanic (DGS) za účelem zajištění správné funkce nouzového zdroje napájení bloku jaderné elektrárny.

Preventivní údržba

 • údržba a kontrola řídicího systému (ŘS)
 • kontrola automatik a signalizace pohonů horké rezervy (HR)
 • kontrola poruchové signalizace dieselmotoru (DM)
 • kontrola automatik a signalizace před a při spouštění DM – motorové zkoušky
 • kontrola synchronizace dieselgenerátoru (DG) di sítě elektrizační soustavy
 • pravidelné kontroly automatik a signalizace při kontrolních 3 min. chodech DG a pravidelných chodech DG při zkouškách automatik ELS bloku JE

Nahodilá údržba

 • oprava vzniklých závad a kontrola bezchybné funkce zařízení v rozsahu příslušné preventivní údržby
 • diagnostika elektrických a technologických parametrů pomocí nástrojů řídicího systému
 • diagnostika elektrických a technologických parametrů přímým měřením mobilní monitorovací ústřednou MOSAD® 5

Diagnostická měření

 • příprava a zpracování operativních programů
 • diagnostika elektrických a technologických parametrů přímým měřením mobilní monitorovací ústřednou MOSAD® 5
 • zpracování a analýza záznamů měření při realizaci operativních programů a vyhotovení technické zprávy

Technická podpora prediktivní údržby

 • zajištění protokolů a výpisů záznamů ŘS z kontrolních 3 min. chodů DG, pravidelných chodů DG při zkouškách automatik ELS a chodech DG do sítě elektrizační soustavy
 • statistické zpracování záznamů elektrických a technologických parametrů a jejich analyzování v technické zprávě komplexního hodnocení provozu DGS
 • zajištění záznamů elektrických parametrů DG monitorovacím systémem MOSAD® 5 pro účely frekvenční analýzy soustrojí DG
 • vyhodnocení aktuálního stavu soustrojí DG ve frekvenční oblasti a vyhotovení protokolu frekvenční analýzy