Údržba elektrických obvodů, ochran a automatik

Kariéra

Pro zajištění bezvadného stavu vašich elektrických ochran nabízíme jejich pravidelné zkoušky a údržbu.

Rozsah zkoušek a údržby ochran

 • nastavení pracovního bodu ochran dle požadavků ČSN, provozovatele rozvodné sítě či výrobce zařízení
 • ověření pracovního bodu ochran, vypínacích cest a signalizačních obvodů sekundárními zkouškami
 • ověření funkce ochran primárními („ostrými“) zkouškami
 • odstranění zjištěných závad
 • vypracování programu pro provádění primárních či sekundárních zkoušek
 • vystavení protokolu o seřízení a odzkoušení ochran
 • provedení registračních měření v průběhu zkoušek
 • vypracování zprávy o naplnění programu zkoušek včetně výsledků dokladovaných záznamy z registračních měření

Zkoušené ochrany

 • NAPĚŤOVÉ
  • ochrana před přepětím
  • ochrana před podpětím
 • FREKVENČNÍ
  • ochrana před nadfrekvencí
  • ochrana před podfrekvencí
 • PROUDOVÉ
  • ochrany zkratové
  • ochrany zkratové směrové
  • ochrany při přetížení
 • ROZDÍLOVÉ
 • SROVNÁVACÍ
 • DISTANČNÍ
 • WATTOVÉ a JALOVÉ
 • PŘI NAPĚŤOVÉ nebo PROUDOVÉ NESOUMĚRNOSTI