Kontrola stavu kabeláže a kabelových tras

Kariéra

Diagnostika pomocí systému MOSAD®-EDIC

Provádíme nedestruktivní diagnostiku stavu silových, ovládacích a měřicích obvodů včetně kabeláže, všech komponent i koncových zařízení. K měření společnost TES vyvinula a používá měřicí systém MOSAD®-EDIC. Měřením lze získat komplexní informace o vlastnostech testovaného elektrického obvodu jako např. míru stárnutí izolace, lokalizaci případných závad, délku kabelu atd.

Použití a výhody:

 • Pravidelná diagnostika
 • Vyhledávání a určení závad
 • Vyhodnocení stárnutí izolace
 • Určení délky kabelu
 • Lokalizace kabelových spojek a průchodek
 • Automatický průběh měřicího procesu
 • Minimalizace vlivu lidského činitele na výsledky měření
 • Protokoly z měření
 • Porovnání výsledků aktuálního měření s historickými daty

Měření obvodu se soustředěnými parametry

Po připojení měřicího zařízení na svorky zkoušeného obvodu proběhne autodiagnostika měřicího systému včetně kontroly beznapěťového stavu obvodu. Naměřené hodnoty jsou doplněny výpočtem střídavých parametrů a činitelů, které charakterizují kvalitu izolace.

Naměřené hodnoty:

 • stejnosměrný odpor,
 • impedance a fázový úhel,
 • izolační odpor v závislosti na čase,
 • průběh vlny TDR

Vypočítané hodnoty:

 • činná složka impedance,
 • jalová složka impedance,
 • podíl dielektrické absorpce,
 • polarizační poměr,
 • polarizační index,
 • indukčnost,
 • kapacita,
 • činitel kvality,
 • ztrátový činitel.

Měření obvodu s rozloženými prvky – reflektometrické měření

Součástí komplexního měření obvodu nebo i jen samostatným měřením je reflektometrie v časové oblasti (měření obvodu s rozloženými prvky).
Pomocí reflektometrie lze na kabelovém vedení lokalizovat např. kabelové spojky, místa s navlhlou izolací nebo jinak poškozená místa, apod.

Při reflektometrii jsou do měřeného obvodu vysílány impulsy s krátkou dobou náběhu. Jakákoliv nehomogenita vyvolá odraženou vlnu a výsledný echogram umožňuje lokalizovat místa nehomogenity.