Aktuality

Kariéra

Vývoj nového softwaru pro diagnostiku velkých asynchronních motorů

30. 5. 2017

Společnost TES s.r.o. ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky VUT v Brně vyvíjí specifický software pro analýzu signálů měřených na napájecích vedeních výkonných asynchronních motorů s použitím metody MCSA (Motor Current Signature Analysis). Software je klíčovou součástí metody diagnostiky stavu asynchronních motorů umožňující periodické analýzy s cílem porovnání vývoje technického stavu motoru v rámci plánu prediktivní údržby a řízení jejich životnosti. Software společně s měřicím zařízením bude pravidelně využíván pro technické analýzy velkých motorů v jaderných i klasických elektrárnách případně dalších průmyslových podnicích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).


Školení pro aplikaci programu ANSYS Fluent

13. 4. 2017

Společnost TES s.r.o. za podpory americké Brookhaven National Laboratory (BNL) připravila a realizovala specializované školení a výcvik pro efektivní používání softwarového programu ANSYS Fluent pro aplikace na blocích typu VVER-440. Školení bylo realizováno v rámci mezinárodního projektu americké Nuclear Regulatory Commission (US NRC), jehož cílem je poskytnutí technické podpory a zvýšení odborné připravenosti expertů arménského jaderného dozoru (ANRA - Armenian Nuclear Regulatory Authority) a jeho TSO (NRSC - Nuclear and Radiation Safety Centre). Po celé 4 týdny se arménským expertům z NRSC intenzivně věnovali odborníci firmy TES s.r.o, ČVUT Praha, VUT Brno a TechSoft Engineering spol. s.r.o. Školení probíhalo v sídle firmy TES v Třebíči a v učebních prostorech ČVUT v Praze. Od náročného programu si účastníci mohli odpočinout při poznávání pamětihodností Třebíče, Prahy a Brna.


Použití metody MCSA pro diagnostiku motorů hlavních cirkulačních čerpadel na JE Temelín

25. 1. 2017

Pracovníci TES nedávno provedli pravidelnou diagnostiku motorů hlavních cirkulačních čerpadel na JE Temelín. Při těchto zkouškách byla úspěšně aplikována metoda MCSA (Motor Current Signature Analysis), která umožňuje včasné odhalení poruchy vznikající na statoru a rotoru u indukčních motorů. Tato metoda vyžaduje pouze jednoduchá měření, která mohou být prováděna bez přerušení provozu zařízení. TES ve spolupráci s Technickou universitou v Brně vyvinula pokročilý software a měřicí zařízení, které zvyšuje přesnost a spolehlivost měření. Ačkoliv firma TES demonstrovala použití MCSA pro měření v rámci údržby jaderného zařízení, lze tuto metodu spolu se speciálním softwarem a měřicím zařízením aplikovat ve všech průmyslových oblastech s provozem indukčních motorů.


Zpracování dokumentace Design Extension Conditions pro jaderný dozor

8. 7. 2016

Společnosti TES se v rámci veřejné soutěže podařilo získat další kontrakt na vědecko-technickou podporu SÚJB v oblasti jaderné bezpečnosti. V rámci této zakázky odborníci TES zpracují podklady pro bezpečnostní návod a vnitřní metodickou směrnici SÚJB pro hodnocení deterministických analýz rozšířených projektových podmínek (DEC A) a analýz událostí na jaderném zařízení s odstaveným reaktorem. Tato zakázka navazuje na dlouhodobou a úspěšnou technickou podporu, kterou firma TES poskytuje českému jadernému dozoru v oblasti zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti jaderných bloků v ČR.


Podpora jaderného dozoru při spouštění 3. a 4. bloku JE Mochovce

1. 7. 2016

Společnosti TES, jako lídru konsorcií firem, se podařilo získat významný kontrakt na vědecko-technickou podporu Úřadu jaderného dozoru (ÚJD) Slovenské republiky při spouštění 3. a 4. bloku JE Mochovce. V rámci projektu bude firma TES poskytovat nezávislou podporu jadernému dozoru v oblasti posuzovací a kontrolní činnosti s důrazem na dodržování zásad jaderné bezpečnosti. Součástí projektu bude nejen posuzování dokumentace, ale i nepřetržitý monitoring prací na JE Mochovce až do úspěšného ukončení všech předepsaných zkoušek. Členy konzorcia pro tento projekt jsou dále VÚJE, a.s. a ÚJV Řež, a.s.