Diagnostika částečných výbojů na JE Temelín je prováděna za chodu generátoru

Kariéra

26. 6. 2019

Oba generátory o výkonu 1125 MW na Jaderné elektrárně Temelín monitoruje již od roku 2000 on-line diagnostický systém NEMES. O přínosech systému NEMES pro údržbu a servis elektrozařízení na elektrárně Temelín hovoří výkonný ředitel společnosti TES s.r.o.  Ing. Oto Mareček v článku pro časopis All For Power, který v těchto dnech právě vychází. Systém NEMES je postaven na platformě monitorovacího systému MOSAD®, který vyvinula a dodala společnost TES s.r.o. NEMES slouží k nepřetržitému sledování všech důležitých elektrozařízení v oblasti vyvedení výkonu a vlastní spotřeby obou bloků JE Temelín. Jedním z klíčových testovaných parametrů, které vedou k včasné predikci vznikající závady je detekce částečných výbojů ve vinutí statoru generátoru.

Pro provoz elektrárny je důležité, že měření se provádí přímo za chodu generátoru. Diagnostika částečných výbojů je prováděna pomocí zařízení TurboGuardII TCZ . Prostřednictvím datové komunikace jsou naměřená data přenášena do systému NEMES, kde probíhá jejich vyhodnocování, archivace, synchronizace s ostatními měřenými analogovými a dvouhodnotovými signály, a vizualizace dat pomocí webového rozhraní, které umožňuje uživatelsky příjemný přístup k naměřeným datům a rychlé vyhodnocení aktuálního stavu včetně časových trendů. Tuto diagnostiku provádíme v TES pravidelně od roku 2015 a získáváme tak pro provozovatele informace o stavu zařízení a podklady pro plánování údržby.

Celý článek můžete vidět zde.