Aktuality

Kariéra

Veselé Vánoce!

22. 12. 2022

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce. Přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.


Jaderný profesionál v TES s.r.o.

3. 11. 2022

Kolega Daniel Sýkora pracuje v naší společnosti TES s.r.o. od roku 2019 jako technik elektro. Během odstávkové činnosti při údržbě rozvaděče řídicího systému DGS na JE Dukovany projevil náležitou pečlivost a odpovědnost a včas identifikoval neprovedené zajištění elektro systému. Tím zabránil možnému pracovnímu úrazu. Za správný přístup k pracovnímu úkolu byl oceněn ředitelem JE Dukovany jako jaderný profesionál. Ocenění je motivací pro všechny pracovníky. Je důležité všímat si věcí kolem sebe, přijmout odpovědnost a včas komunikovat o vzniklé situaci na pracovišti. Za oceněním Daniela Sýkory je zároveň souhra a kvalitní práce celého pracovního týmu.


Kolega oceněn Stříbrnou plaketou za darování krve

25. 7. 2022

Český červený kříž ocenil našeho kolegu Ing. Lubomíra Vlčka stříbrnou plaketou MUDr. J. Janského za 20 bezpříspěvkových odběrů krve. V darování krve nezůstává pan Vlček osamocen, pravidelně u nás chodí na odběrové středisko v Nemocnici Třebíč i mnoho dalších z našich zaměstnanců.  Společnost TES děkuje všem, kteří takto přispívají k záchraně zdraví a života nás všech.


Korean Nuclear & High-Tech Day 2022

14. 7. 2022

Za podpory Hospodářské komory ČR se 28.6. v Praze uskutečnila konference s názvem Korean Nuclear and High-Tech Day 2022. Na této akci bylo slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci mezi TES a KEPCO E&C a také proběhlo krátké jednání mezi představiteli obou firem - prezidentem a CEO KEPCO E&C panem Kim Sung-Arm a výkonným ředitelem TES panem Otou Marečkem. Toto setkání tak připravilo půdu pro další rozvoj spolupráce mezi TES a korejskými partnery.


TES oceněna na dodavatelském symposiu KHNP a HK ČR v Praze

24. 3. 2022

V rámci dodavatelského symposia, pořádaného jihokorejskou společností KHNP a Hospodářskou komorou ČR v Praze dne 22. března 2022 byla společnost TES oceněna za přínos v rozvoji česko-korejského výzkumného programu v jaderné energetice. Během doprovodného programu na zámku ve Valči  předal prezident a CEO společnosti KHNP pan Jae Hoon Chung plaketu za zásluhy do rukou generálního ředitele TES Ing. Martina Štajgla. Pracovníci sekce jaderné bezpečnosti TES v rámci programu úspěšně realizovali několik projektů. Společnost KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) se účastní výběrového řízení na dostavbu jaderného bloku Dukovany se svým reaktorem typu APR1000.


DAKAR 2022

4. 1. 2022

Také máte slabost pro závodní auta, horký písek a smysl pro dobrodružství? To my v TES také a s napětím sledujeme 44. ročník Rallye Dakar 2022. Mezi početnou účastí českých posádek jezdí i náš kolega Zdeněk Ondráček s co-pilotem Rudolfem Lhotským. Společnost TES podpořila jejich čtrnáctidenní  cestu vozem Toyota Land Cruiser HDJ 80, oba jezdci startovali pod číslem 778 v nové kategorii Classic, kde se setkáváme s auty z 80. a 90. let. Fandíme všem českým posádkám a přejeme šťastný dojezd do cíle! [gallery]  


Workshop s partnery z Korejské republiky

26. 11. 2021

Ve dnech 15-19. listopadu se v Korejské republice uskutečnil druhý mezinárodní workshop konaný v rámci projektu TM02000039 „Examination and improvement of mitigation capabilities and strategies of operating PWRs and an APR series PWR against Design Extension Conditions“ (DEC4PWR) spolufinancovaného technologickými agenturami TAČR a KETEP z obou účastnických zemí. Organizátorem workshopu byly partnerské firmy a organizace z Korejské republiky - FNC Technology Co., Ltd; Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a KEPCO International Nuclear Graduate School. Workshopu se zúčastnilo 5 expertů z firmy TES s.r.o. a 3 experti z partnerské univerzity VUT.  Odborná témata workshopu se týkala především aktivit prováděných v projektu v etapách 1, 2 a 3. Workshop významně přispěl k posílení vzájemných vztahů a to nejenom po stránce odborné, ale i po stránce osobních kontaktů mezi účastníky z České republiky a Korejské republiky. Součástí workshopu byla i řada technických exkurzí, v rámci kterých jsme navštívili několik firem a organizací hrajících klíčové role v korejském jaderném průmyslu a výzkumu – laboratoře partnerské firmy FNC, ústředí KHNP, výzkumný ústav KAERI, výrobní závod Doosan Heavy Industries&Construction a v neposlední řadě i lokalitu Shin-Kori, kde jsme měli možnost navštívit pracující i rozestavěný blok APR1400 a institut KINGS. Velké díky patří organizátorům workshopu z Korejské republiky, kteří i ve ztížených podmínkách spojených s nákazou Covid-19 dokázali připravit bohatý a po odborné stránce vysoce kvalitní program naplánovaný s příslovečnou asijskou precizností až do posledního detailu. Věříme, že navázané odborné i osobní kontakty budou přetrvávat i po ukončení projektu a budou tvořit pevný základ pro další spolupráci v budoucnu.


All for Power 2021 – česko-slovenská energetika v celosvětovém kontextu

18. 11. 2021

Ve dnech 15. - 16. listopadu 2021 se v Praze konala tradiční konference All for Power, která přivítala  hlavní hráče v oblasti výroby elektrické energie z česka i ze zahraničí. Konference byla věnovaná vývoji české a slovenské energetiky v celosvětovém kontextu, exportu investičních celků a samozřejmě velkým tématem byla dostavba jaderné elektrárny Dukovany. V obsahu všech prezentací rezonovala otázka budoucnosti jaderné energetiky obecně. Během dvoudenního programu vystoupil výkonný ředitel společnosti TES s.r.o. Ing. Oto Mareček,  který představil činnosti společnosti TES, jako dodavatele inženýrských služeb pro jaderné elektrárny. Ve své prezentaci se věnoval významu servisu a údržby vybraných zařízení elektro, které TES zajišťuje na JE Dukovany i JE Temelín.  Ve své prezentaci podtrhl význam provádění pravidelné  komlexní diagnostiky elektrických systémů pro  bezepečný a ekonomický provoz elektráren.  


Konference v Srní na téma „Životnost komponent energetických zařízení“ – letos více o jádru

27. 10. 2021

Ve dnech 19. – 21. října se  společnost TES s.r.o., jako hlavní partner,  zúčastnila 16. ročníku tradiční konference "Životnost komponent energetických zařízení". Tradiční setkání odborníků z výzkumné a technické praxe pravidelně organizuje Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. společně s ostatními partnery. Oproti minulým letům získala na pozornosti jaderná energetika. Velká část příspěvků se soustředila na metody softwarové podpory pro zdokonalení provozu energetických zařízení a na problematiku primárního okruhu jaderné elektrárny. Ústředním tématem konference je hodnocení životnosti energetických zařízení (turbín a příslušenství, kotlů, parogenerátorů, generátorů, potrubí, čerpadel, armatur atd.) v klasických a v jaderných elektrárnách s cílem prodloužení životnosti uplatněním moderních diagnostických metod a výsledků materiálového a konstrukčního vývoje.


Koláčová sbírka

8. 10. 2021

Mezinárodní den hospicové a paliativní péče (10. říjen) jsme si připomněli spolu s ostatními dárci na Vysočině také v TES při koláčové sbírce pro Domácí hospic Sv. Zdislavy.  Symbolickou odměnou za charitativní příspěvek byl zaměstnancům chutný koláč. Zájem o domácí hospicovou péči neustále roste. Úkolem domácí hospicové péče je poskytnout lidem s nevyléčitelným nebo těžkým onemocněním a jejich rodinám zdravotní, sociální, psychickou i duchovní péči v domácím prostředí. Neméně důležitá je i role odlehčovací terénní služby, která umožňuje pečujícím osobám, aby se nemuseli zcela vzdát svého zaměstnání a přitom zajistili kvalitní péči o své blízké.