Aktuality

Kariéra

Volná místa v TES- INŽENÝR ELEKTRO, KONSTRUKTÉR-VÝVOJÁŘ HW

24. 5. 2023

Máme pro vás tyto volné pracovní pozice! Pro pracoviště na JE Dukovany hledáme do týmu nového kolegu vysokoškoláka na pozici INŽENÝR ELEKTRO. Také na pracoviště Třebíč potřebujeme posilu na pozici KONSTRUKTÉR - VÝVOJÁŘ HW. Více se o těchto pozicích můžete dozvědět na našich webových stránkách v sekci Kariéra. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Kontaktovat nás můžete i  přímo na tel. č. 777 975 624- personální odd.


Workshop s partnery z Korejské republiky

16. 5. 2023

Ve dnech 8. - 12. května 2023 se v ČR uskutečnil pátý mezinárodní workshop konaný v rámci projektu TM02000039 „Examination and improvement of mitigation capabilities and strategies of operating PWRs and an APR series PWR against Design Extension Conditions“ (DEC4PWR) spolufinancovaného technologickými agenturami TAČR a KETEP z obou účastnických zemí. Organizátorem workshopu byly partnerské firmy a organizace z České republiky – TES s.r.o. a VUT Brno. Workshopu se kromě skupiny domácích expertů z TES s.r.o. a z VUT Brno zúčastnilo i 7 expertů z partnerských firem z Korejské republiky – 5 expertů z firmy FNC Technology Co., Ltd; dva zástupci firmy Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a rovněž i zástupce KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS). Odborná témata workshopu se týkala především aktivit prováděných v projektu v etapách č. 4 a 5, tedy bezpečnostních analýz havarijních scénářů na blocích APR1400 v rozšířených projektových podmínkách (DEC) včetně analýz těžkých havárií. Workshop významně přispěl k posílení vzájemných vztahů mezi účastníky projektu z České republiky a Korejské republiky nejenom po stránce odborné, ale i po stránce osobních kontaktů. S ohledem na skutečnost, že jihokorejská firma KHNP je se svým designem APR1000 jedním z účastníků tendru na dostavbu pátého bloku JE Dukovany v ČR a rovněž horkým favoritem na výstavbu nových jaderných bloků v Polsku, si takové spolupráce nesmírně vážíme a věříme, že přispěje k dalšímu posílení obchodních vztahů mezi Českou republikou a Korejskou republikou.


Originální koncept použití neutronových absorbátorů pro efektivnější využití a skladování vyhořelého jaderného paliva

24. 3. 2023

V ČR se skladují v meziskladech stovky tun vyhořelého jaderného paliva z obou českých jaderných elektráren. Snížení radiační zátěže skladovaného jaderného paliva v dlouhodobém horizontu, zajištění vyšší stability při nakládání s palivem, finanční optimalizace a další problémy patří mezi aktuální témata, na které reaguje společný projekt Západočeské univerzity v Plzni, ČVUT v Praze a společnosti TES s.r.o. pod záštitou TAČR. Cíl projektu spočívá v návrhu originálního řešení absorbátorů pro skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva. Vedoucí projektu Ing. Martin Lovecký, Ph.D se svým týmem publikoval v časopise „Nuclear Engineering and Technology“ odborný článek, ve kterém podrobněji popisuje koncept použití neutronových absorbátorů vložených přímo do palivového článku. Celý článek je k dispozici online zde: https://authors.elsevier.com/sd/article/S1738-5733(23)00134-1.


Třetí blok JE Mochovce začal dodávat elektřinu do sítě

7. 2. 2023

Dne 31. ledna 2023 byl připojen do sítě první ze dvou turbogenerátorů 3. bloku Jaderné elektrárny Mochovce (Slovensko). Následně 4. 2. 2023 došlo i k připojení druhého turbogenerátoru. Třetí blok slovenské jaderné elektrárny Mochovce tak začal v rámci svého spouštění poprvé dodávat elektřinu do sítě, a to při 20 procentech výkonu reaktoru. Na spouštění 3. bloku se podílejí inženýři společnosti TES s.r.o. již od roku 2015, kdy firma TES poprvé získala ve výběrovém řízení kontrakt na dodávku služeb pro Úřad jaderného dozoru Slovenské republiky. TES poskytuje nezávislou vědecko-technickou podporu při neaktivním i aktivním spouštění komponent a systémů nového jaderného bloku s důrazem na dodržování zásad jaderné bezpečnosti. Součástí je nepřetržitý monitoring prací až do uspěšného ukončení všech předepsaných zkoušek a posuzovací dokumentace. Mezi nejdůležitější činnosti v poslední době patřila finalizace kontroly dokumentace, kterou se dokládá ukončení etapy fyzikálního spouštění, po kterém následuje etapa energetického spouštění. Ta kromě velkého počtu dalších testů na různých výkonových hladinách zahrnuje první připojení obou turbogenerátorů do sítě.


Jaderný profesionál v TES s.r.o.

3. 11. 2022

Kolega Daniel Sýkora pracuje v naší společnosti TES s.r.o. od roku 2019 jako technik elektro. Během odstávkové činnosti při údržbě rozvaděče řídicího systému DGS na JE Dukovany projevil náležitou pečlivost a odpovědnost a včas identifikoval neprovedené zajištění elektro systému. Tím zabránil možnému pracovnímu úrazu. Za správný přístup k pracovnímu úkolu byl oceněn ředitelem JE Dukovany jako jaderný profesionál. Ocenění je motivací pro všechny pracovníky. Je důležité všímat si věcí kolem sebe, přijmout odpovědnost a včas komunikovat o vzniklé situaci na pracovišti. Za oceněním Daniela Sýkory je zároveň souhra a kvalitní práce celého pracovního týmu.


Kolega oceněn Stříbrnou plaketou za darování krve

25. 7. 2022

Český červený kříž ocenil našeho kolegu Ing. Lubomíra Vlčka stříbrnou plaketou MUDr. J. Janského za 20 bezpříspěvkových odběrů krve. V darování krve nezůstává pan Vlček osamocen, pravidelně u nás chodí na odběrové středisko v Nemocnici Třebíč i mnoho dalších z našich zaměstnanců.  Společnost TES děkuje všem, kteří takto přispívají k záchraně zdraví a života nás všech.


Korean Nuclear & High-Tech Day 2022

14. 7. 2022

Za podpory Hospodářské komory ČR se 28.6. v Praze uskutečnila konference s názvem Korean Nuclear and High-Tech Day 2022. Na této akci bylo slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci mezi TES a KEPCO E&C a také proběhlo krátké jednání mezi představiteli obou firem - prezidentem a CEO KEPCO E&C panem Kim Sung-Arm a výkonným ředitelem TES panem Otou Marečkem. Toto setkání tak připravilo půdu pro další rozvoj spolupráce mezi TES a korejskými partnery.


TES oceněna na dodavatelském symposiu KHNP a HK ČR v Praze

24. 3. 2022

V rámci dodavatelského symposia, pořádaného jihokorejskou společností KHNP a Hospodářskou komorou ČR v Praze dne 22. března 2022 byla společnost TES oceněna za přínos v rozvoji česko-korejského výzkumného programu v jaderné energetice. Během doprovodného programu na zámku ve Valči  předal prezident a CEO společnosti KHNP pan Jae Hoon Chung plaketu za zásluhy do rukou generálního ředitele TES Ing. Martina Štajgla. Pracovníci sekce jaderné bezpečnosti TES v rámci programu úspěšně realizovali několik projektů. Společnost KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) se účastní výběrového řízení na dostavbu jaderného bloku Dukovany se svým reaktorem typu APR1000.


DAKAR 2022

4. 1. 2022

Také máte slabost pro závodní auta, horký písek a smysl pro dobrodružství? To my v TES také a s napětím sledujeme 44. ročník Rallye Dakar 2022. Mezi početnou účastí českých posádek jezdí i náš kolega Zdeněk Ondráček s co-pilotem Rudolfem Lhotským. Společnost TES podpořila jejich čtrnáctidenní  cestu vozem Toyota Land Cruiser HDJ 80, oba jezdci startovali pod číslem 778 v nové kategorii Classic, kde se setkáváme s auty z 80. a 90. let. Fandíme všem českým posádkám a přejeme šťastný dojezd do cíle! [gallery]  


Workshop s partnery z Korejské republiky

26. 11. 2021

Ve dnech 15-19. listopadu se v Korejské republice uskutečnil druhý mezinárodní workshop konaný v rámci projektu TM02000039 „Examination and improvement of mitigation capabilities and strategies of operating PWRs and an APR series PWR against Design Extension Conditions“ (DEC4PWR) spolufinancovaného technologickými agenturami TAČR a KETEP z obou účastnických zemí. Organizátorem workshopu byly partnerské firmy a organizace z Korejské republiky - FNC Technology Co., Ltd; Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a KEPCO International Nuclear Graduate School. Workshopu se zúčastnilo 5 expertů z firmy TES s.r.o. a 3 experti z partnerské univerzity VUT.  Odborná témata workshopu se týkala především aktivit prováděných v projektu v etapách 1, 2 a 3. Workshop významně přispěl k posílení vzájemných vztahů a to nejenom po stránce odborné, ale i po stránce osobních kontaktů mezi účastníky z České republiky a Korejské republiky. Součástí workshopu byla i řada technických exkurzí, v rámci kterých jsme navštívili několik firem a organizací hrajících klíčové role v korejském jaderném průmyslu a výzkumu – laboratoře partnerské firmy FNC, ústředí KHNP, výzkumný ústav KAERI, výrobní závod Doosan Heavy Industries&Construction a v neposlední řadě i lokalitu Shin-Kori, kde jsme měli možnost navštívit pracující i rozestavěný blok APR1400 a institut KINGS. Velké díky patří organizátorům workshopu z Korejské republiky, kteří i ve ztížených podmínkách spojených s nákazou Covid-19 dokázali připravit bohatý a po odborné stránce vysoce kvalitní program naplánovaný s příslovečnou asijskou precizností až do posledního detailu. Věříme, že navázané odborné i osobní kontakty budou přetrvávat i po ukončení projektu a budou tvořit pevný základ pro další spolupráci v budoucnu.