Aktuality

Kariéra

Recertifikační audit dle norem ISO úspěšně za námi

9. 11. 2023

Ve druhém říjnovém týdnu proběhl v naší společnosti recertifikační audit.  Tým auditorů pečlivě prověřil integrovaný systém řízení společnosti TES s. r. o.  dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 a udělil certifikáty s platností až do října 2026.


TES úspěšně obhájila status kvalifikovaného dodavatele pro ČEZ, a.s.

9. 11. 2023

Ve dnech 26. a 27. září byl ve společnosti TES, s.r.o. proveden společný audit dodavatele za účasti auditorů společností ČEZ, a.s., I&C Energo a.s., ÚJV Řež, a.s. a ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r. o., kteří prověřovali firemní procesy z hlediska požadavků Atomového zákona č. 263/2016 Sb.  na systém řízení a obhájila status kvalifikovaného dodavatele pro divizi jaderná energetika společnosti ČEZ, a. s.


TES na veletrhu vzdělávání DIDACTA 2023 v Třebíči

13. 10. 2023

Ve čtvrtek, dne 19. října 2023 se koná v areálu Střední průmyslové školy Třebíč již 27. ročník veletrhu vzdělávání DIDACTA 2023. Společnost TES s.r.o. najdete na stánku č. 44, kde se můžete seznámit s našimi činnostmi pro jadernou energetiku a také s nabídkou pracovního uplatnění. Cílíme zejména na absolventy maturitních oborů elektrotechnika nebo energetika. Objevíte zajímavou nabídku práce např. v oblasti měření a diagnostiky důležitých elektrozařízení přímo na jaderné technologii, možnost práce pro vývojáře slaboproudé elektroniky, programátory nebo projektanty elektro. Cílem veletrhu je poskytnout studentům základních škol a jejich rodičům ucelený přehled o možnostech dalšího odborného vzdělávání na středních školách a ukázat možnosti praktického uplatnění po ukončení studia. Veletrh pořádá Okresní hospodářská komora Třebíč ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Třebíč.


Jaderné dny 2023 na ZČU v Plzni – cesta z energetické krize Evropy

19. 9. 2023

Ve dnech 14. 9 – 15. 9. 2023 se v rámci Jaderných dnů konala v Plzni konference „Jaderná energetika - cesta z energetické krize Evropy“, kterou organizovala Západočeská univerzita v Plzni společně s generálními partnery Škoda JS a sdružením CENEN. Společnost TES s.r.o. pojí se ZČU v Plzni řada společných projektů a nejen proto jsme přivítali i nabídku na partnerskou podporu konference. Leitmotivem jaderný dnů byla kontroverzní otázka řešení energetické krize Evropy“. Součástí bohatého programu konference byly diskuse u kulatého stolu týkající se podílu jaderné energie na energetickém mixu EU a ČR nebo perspektivy zásobování teplem v ČR. Odborné přednášky zahrnovaly příspěvky v oblastech palivového cyklu JE, jaderného zdroje pro dálkové vytápění a LTO. Na své si přišli i studenti středních škol, kteří se mohli seznámit s řadou prezentací a odborných přednášek včetně soutěže o tablet. Technické prezentace zahrnovaly např. modely reaktorů, mlžnou komoru, modely kontejnerů na vyhořelé palivo, model palivové tyče pro tlakovodní PWR 1000 reaktor, model hlubinného úložiště na vyhořelé palivo, radiometr a další. Více o konferenci zde.    


Volná místa v TES- INŽENÝR ELEKTRO, KONSTRUKTÉR-VÝVOJÁŘ HW

24. 5. 2023

Máme pro vás tyto volné pracovní pozice! Pro pracoviště na JE Dukovany hledáme do týmu nového kolegu vysokoškoláka na pozici INŽENÝR ELEKTRO. Také na pracoviště Třebíč potřebujeme posilu na pozici KONSTRUKTÉR - VÝVOJÁŘ HW. Více se o těchto pozicích můžete dozvědět na našich webových stránkách v sekci Kariéra. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Kontaktovat nás můžete i  přímo na tel. č. 777 975 624- personální odd.


Workshop s partnery z Korejské republiky

16. 5. 2023

Ve dnech 8. - 12. května 2023 se v ČR uskutečnil pátý mezinárodní workshop konaný v rámci projektu TM02000039 „Examination and improvement of mitigation capabilities and strategies of operating PWRs and an APR series PWR against Design Extension Conditions“ (DEC4PWR) spolufinancovaného technologickými agenturami TAČR a KETEP z obou účastnických zemí. Organizátorem workshopu byly partnerské firmy a organizace z České republiky – TES s.r.o. a VUT Brno. Workshopu se kromě skupiny domácích expertů z TES s.r.o. a z VUT Brno zúčastnilo i 7 expertů z partnerských firem z Korejské republiky – 5 expertů z firmy FNC Technology Co., Ltd; dva zástupci firmy Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a rovněž i zástupce KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS). Odborná témata workshopu se týkala především aktivit prováděných v projektu v etapách č. 4 a 5, tedy bezpečnostních analýz havarijních scénářů na blocích APR1400 v rozšířených projektových podmínkách (DEC) včetně analýz těžkých havárií. Workshop významně přispěl k posílení vzájemných vztahů mezi účastníky projektu z České republiky a Korejské republiky nejenom po stránce odborné, ale i po stránce osobních kontaktů. S ohledem na skutečnost, že jihokorejská firma KHNP je se svým designem APR1000 jedním z účastníků tendru na dostavbu pátého bloku JE Dukovany v ČR a rovněž horkým favoritem na výstavbu nových jaderných bloků v Polsku, si takové spolupráce nesmírně vážíme a věříme, že přispěje k dalšímu posílení obchodních vztahů mezi Českou republikou a Korejskou republikou.


Originální koncept použití neutronových absorbátorů pro efektivnější využití a skladování vyhořelého jaderného paliva

24. 3. 2023

V ČR se skladují v meziskladech stovky tun vyhořelého jaderného paliva z obou českých jaderných elektráren. Snížení radiační zátěže skladovaného jaderného paliva v dlouhodobém horizontu, zajištění vyšší stability při nakládání s palivem, finanční optimalizace a další problémy patří mezi aktuální témata, na které reaguje společný projekt Západočeské univerzity v Plzni, ČVUT v Praze a společnosti TES s.r.o. pod záštitou TAČR. Cíl projektu spočívá v návrhu originálního řešení absorbátorů pro skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva. Vedoucí projektu Ing. Martin Lovecký, Ph.D se svým týmem publikoval v časopise „Nuclear Engineering and Technology“ odborný článek, ve kterém podrobněji popisuje koncept použití neutronových absorbátorů vložených přímo do palivového článku. Celý článek je k dispozici online zde: https://authors.elsevier.com/sd/article/S1738-5733(23)00134-1.


Třetí blok JE Mochovce začal dodávat elektřinu do sítě

7. 2. 2023

Dne 31. ledna 2023 byl připojen do sítě první ze dvou turbogenerátorů 3. bloku Jaderné elektrárny Mochovce (Slovensko). Následně 4. 2. 2023 došlo i k připojení druhého turbogenerátoru. Třetí blok slovenské jaderné elektrárny Mochovce tak začal v rámci svého spouštění poprvé dodávat elektřinu do sítě, a to při 20 procentech výkonu reaktoru. Na spouštění 3. bloku se podílejí inženýři společnosti TES s.r.o. již od roku 2015, kdy firma TES poprvé získala ve výběrovém řízení kontrakt na dodávku služeb pro Úřad jaderného dozoru Slovenské republiky. TES poskytuje nezávislou vědecko-technickou podporu při neaktivním i aktivním spouštění komponent a systémů nového jaderného bloku s důrazem na dodržování zásad jaderné bezpečnosti. Součástí je nepřetržitý monitoring prací až do uspěšného ukončení všech předepsaných zkoušek a posuzovací dokumentace. Mezi nejdůležitější činnosti v poslední době patřila finalizace kontroly dokumentace, kterou se dokládá ukončení etapy fyzikálního spouštění, po kterém následuje etapa energetického spouštění. Ta kromě velkého počtu dalších testů na různých výkonových hladinách zahrnuje první připojení obou turbogenerátorů do sítě.


Jaderný profesionál v TES s.r.o.

3. 11. 2022

Kolega Daniel Sýkora pracuje v naší společnosti TES s.r.o. od roku 2019 jako technik elektro. Během odstávkové činnosti při údržbě rozvaděče řídicího systému DGS na JE Dukovany projevil náležitou pečlivost a odpovědnost a včas identifikoval neprovedené zajištění elektro systému. Tím zabránil možnému pracovnímu úrazu. Za správný přístup k pracovnímu úkolu byl oceněn ředitelem JE Dukovany jako jaderný profesionál. Ocenění je motivací pro všechny pracovníky. Je důležité všímat si věcí kolem sebe, přijmout odpovědnost a včas komunikovat o vzniklé situaci na pracovišti. Za oceněním Daniela Sýkory je zároveň souhra a kvalitní práce celého pracovního týmu.


Kolega oceněn Stříbrnou plaketou za darování krve

25. 7. 2022

Český červený kříž ocenil našeho kolegu Ing. Lubomíra Vlčka stříbrnou plaketou MUDr. J. Janského za 20 bezpříspěvkových odběrů krve. V darování krve nezůstává pan Vlček osamocen, pravidelně u nás chodí na odběrové středisko v Nemocnici Třebíč i mnoho dalších z našich zaměstnanců.  Společnost TES děkuje všem, kteří takto přispívají k záchraně zdraví a života nás všech.