Aktuality

Kariéra

Hledáme TECHNOLOG STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ JE

10. 5. 2024

Pro pracoviště na JE Temelín hledáme kolegu nebo kolegyni z oboru strojní/ jaderné inženýrství nebo energetiky. Pozice je vhodná pro VŠ absolventa nebo SŠ s praxí. Náplní práce je posuzování činnosti a práce strojních zařízení, analýzy režimů strojních zařízení, organizace a provádění zkoušek a měření strojních zařízení a další. Více o pozici se dozvíte na www.tes.eu/Kariéra.


EMUG 2024 – evropské setkání uživatelů kódu MELCOR

9. 5. 2024

Experti firmy TES se v dubnu účastnili mezinárodního setkání EMUG (European MELCOR User Group) 2024, které se konalo na Sapienza Univerzity Rome. V rámci této akce došlo k výměně zkušeností a nejnovějších poznatků z aplikace programu MELCOR pro simulace těžkých havárií JE. Dobrou zprávou je, že jako pořadatel příštího ročníku 2025 byli vybráni kolegové z VUT, samozřejmě za organizační a finanční podpory firmy TES. Těšíme se na setkání příští rok v Brně!


PerFECT JobFair – veletrh pracovních příležitostí na VUT Brno

25. 4. 2024

Dobré zprávy z veletrhu pracovních příležitostí PerFECT JobFair, který proběhl dne 23. 4. 2024 na na VUT v Brně. Skvělá příležitost, jak přímo oslovit budoucí elektroinženýry a elektrotechniky.  Ale nejen to. Během akce jsme se seznámili s řadou studentů, kteří již podali svoje přihlášky na nově akreditovaný dvouletý  magisterský program Jaderná energetika. Ten nabízí multioborový vhled do problematiky jádra a je zaměřen především na vzdělávání budoucích odborníků orientovaných více do jaderné praxe. TES s.r.o. nabízí těmto absolventům  zajímavé uplatnění v různých oblastech,  jako např.  inženýrské činnosti na elektrozařízení jaderné elektrárny, technická podpora při  spouštění jaderných bloků nebo výpočetní analýzy v oblasti  jaderné bezpečnosti.    


Úspěšné zakončení mezinárodního projektu s partnery z Korejské republiky

21. 2. 2024

K 31.12.2023 byl úspěšně zakončen tříletý česko-korejský mezinárodní projekt TM02000039 „Examination and improvement of mitigation capabilities and strategies of operating PWRs and an APR series PWR against Design Extension Conditions“. Tento projekt byl v rámci programu DELTA2 spolufinancovaný technologickými agenturami TAČR a KETEP z obou účastnických zemí. Tohoto projektu se účastnily následující partnerské instituce a podniky: TES s.r.o. a VUT v Brně na české straně a FNC Technology Co., Ltd; Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a KEPCO International Nuclear Graduate School na korejské straně. Lídrem tohoto projektu na české straně byla právě firma TES s.r.o. V šesti etapách realizovaných v letech 2021-2023 bylo úspěšně dosaženo plánovaných cílů projektu TM02000039 souvisejících s hodnocením jaderné bezpečnosti stávajících a nových jaderných bloků generace Gen III+ v rozšířených projektových podmínkách (Design Extension Conditions – DEC). V rámci tohoto projektu byly navázány pevné vazby mezi českými a korejskými účastníky projektu jak na bázi firemní, tak i na bázi osobní a byly posíleny kompetence všech účastníků v oblasti hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení v rozšířených projektových podmínkách. Děkujeme všem partnerům za spolupráci a pevně věříme, že tyto vazby a výstupy ze společného projektu, stejně jako získané know-how v oblasti designu korejských jaderných bloků APR už v nejbližší době najdou uplatnění při další spolupráci českých a korejských subjektů ať už v rámci nových jaderných projektů v ČR nebo i v zahraničí.  


Recertifikační audit dle norem ISO úspěšně za námi

9. 11. 2023

Ve druhém říjnovém týdnu proběhl v naší společnosti recertifikační audit.  Tým auditorů pečlivě prověřil integrovaný systém řízení společnosti TES s. r. o.  dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 a udělil certifikáty s platností až do října 2026.


TES úspěšně obhájila status kvalifikovaného dodavatele pro ČEZ, a.s.

9. 11. 2023

Ve dnech 26. a 27. září byl ve společnosti TES, s.r.o. proveden společný audit dodavatele za účasti auditorů společností ČEZ, a.s., I&C Energo a.s., ÚJV Řež, a.s. a ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r. o., kteří prověřovali firemní procesy z hlediska požadavků Atomového zákona č. 263/2016 Sb.  na systém řízení a obhájila status kvalifikovaného dodavatele pro divizi jaderná energetika společnosti ČEZ, a. s.


TES na veletrhu vzdělávání DIDACTA 2023 v Třebíči

13. 10. 2023

Ve čtvrtek, dne 19. října 2023 se koná v areálu Střední průmyslové školy Třebíč již 27. ročník veletrhu vzdělávání DIDACTA 2023. Společnost TES s.r.o. najdete na stánku č. 44, kde se můžete seznámit s našimi činnostmi pro jadernou energetiku a také s nabídkou pracovního uplatnění. Cílíme zejména na absolventy maturitních oborů elektrotechnika nebo energetika. Objevíte zajímavou nabídku práce např. v oblasti měření a diagnostiky důležitých elektrozařízení přímo na jaderné technologii, možnost práce pro vývojáře slaboproudé elektroniky, programátory nebo projektanty elektro. Cílem veletrhu je poskytnout studentům základních škol a jejich rodičům ucelený přehled o možnostech dalšího odborného vzdělávání na středních školách a ukázat možnosti praktického uplatnění po ukončení studia. Veletrh pořádá Okresní hospodářská komora Třebíč ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Třebíč.


Jaderné dny 2023 na ZČU v Plzni – cesta z energetické krize Evropy

19. 9. 2023

Ve dnech 14. 9 – 15. 9. 2023 se v rámci Jaderných dnů konala v Plzni konference „Jaderná energetika - cesta z energetické krize Evropy“, kterou organizovala Západočeská univerzita v Plzni společně s generálními partnery Škoda JS a sdružením CENEN. Společnost TES s.r.o. pojí se ZČU v Plzni řada společných projektů a nejen proto jsme přivítali i nabídku na partnerskou podporu konference. Leitmotivem jaderný dnů byla kontroverzní otázka řešení energetické krize Evropy“. Součástí bohatého programu konference byly diskuse u kulatého stolu týkající se podílu jaderné energie na energetickém mixu EU a ČR nebo perspektivy zásobování teplem v ČR. Odborné přednášky zahrnovaly příspěvky v oblastech palivového cyklu JE, jaderného zdroje pro dálkové vytápění a LTO. Na své si přišli i studenti středních škol, kteří se mohli seznámit s řadou prezentací a odborných přednášek včetně soutěže o tablet. Technické prezentace zahrnovaly např. modely reaktorů, mlžnou komoru, modely kontejnerů na vyhořelé palivo, model palivové tyče pro tlakovodní PWR 1000 reaktor, model hlubinného úložiště na vyhořelé palivo, radiometr a další. Více o konferenci zde.    


Volná místa v TES- INŽENÝR ELEKTRO, KONSTRUKTÉR-VÝVOJÁŘ HW

24. 5. 2023

Máme pro vás tyto volné pracovní pozice! Pro pracoviště na JE Dukovany hledáme do týmu nového kolegu vysokoškoláka na pozici INŽENÝR ELEKTRO. Také na pracoviště Třebíč potřebujeme posilu na pozici KONSTRUKTÉR - VÝVOJÁŘ HW. Více se o těchto pozicích můžete dozvědět na našich webových stránkách v sekci Kariéra. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Kontaktovat nás můžete i  přímo na tel. č. 777 975 624- personální odd.


Workshop s partnery z Korejské republiky

16. 5. 2023

Ve dnech 8. - 12. května 2023 se v ČR uskutečnil pátý mezinárodní workshop konaný v rámci projektu TM02000039 „Examination and improvement of mitigation capabilities and strategies of operating PWRs and an APR series PWR against Design Extension Conditions“ (DEC4PWR) spolufinancovaného technologickými agenturami TAČR a KETEP z obou účastnických zemí. Organizátorem workshopu byly partnerské firmy a organizace z České republiky – TES s.r.o. a VUT Brno. Workshopu se kromě skupiny domácích expertů z TES s.r.o. a z VUT Brno zúčastnilo i 7 expertů z partnerských firem z Korejské republiky – 5 expertů z firmy FNC Technology Co., Ltd; dva zástupci firmy Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a rovněž i zástupce KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS). Odborná témata workshopu se týkala především aktivit prováděných v projektu v etapách č. 4 a 5, tedy bezpečnostních analýz havarijních scénářů na blocích APR1400 v rozšířených projektových podmínkách (DEC) včetně analýz těžkých havárií. Workshop významně přispěl k posílení vzájemných vztahů mezi účastníky projektu z České republiky a Korejské republiky nejenom po stránce odborné, ale i po stránce osobních kontaktů. S ohledem na skutečnost, že jihokorejská firma KHNP je se svým designem APR1000 jedním z účastníků tendru na dostavbu pátého bloku JE Dukovany v ČR a rovněž horkým favoritem na výstavbu nových jaderných bloků v Polsku, si takové spolupráce nesmírně vážíme a věříme, že přispěje k dalšímu posílení obchodních vztahů mezi Českou republikou a Korejskou republikou.