Aktuality

Kariéra

Česko-korejský R&D projekt – výzkum strategií pro zvládání „DEC“ u reaktorů PWR a APR GenIII+

11. 2. 2021

V lednu 2021 byl zahájen mezinárodní R&D projekt „Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR“. Tohoto projektu se účastní následující partnerské instituce a podniky z České republiky a Korejské republiky: TES s.r.o. a Vysoké učení technické v Brně na české straně a FNC Technology Co., Ltd; Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a KEPCO International Nuclear Graduate School na korejské straně. Projekt je spolufinancován Technologickou agenturou České republiky (TAČR) a Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP). V rámci tohoto projektu budou analyzovány strategie pro zvládání událostí v rozšířených projektových podmínkách (Design Extension Conditions - DEC) pro provozované jaderné bloky v obou zemích a dále pro jaderný blok APR generace GenIII +. Součástí tohoto projektu bude rovněž analýza a porovnání legislativních požadavků a požadavků dozorných orgánů vztahujících se k DEC v obou zemích a rovněž i benchmark výpočtových programů a analytických metod relevantních k DEC. Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci TES s.r.o. s partnery z Korejské republiky v oblasti jaderné energetiky a bezpečnosti.


Hledáme SPECIALISTA ELEKTRO – Bc./ VŠ

5. 2. 2021

Pro pracoviště JE Dukovany do sekce elektro hledáme vysokoškoláka v oboru silnoproudá nebo slaboproudá elektrotechnika. Nabízíme zajímavou práci s unikátní technologií. Náplní práce je organizace a realizace zakázek údržby elektrozařízení a diagnostických systémů na JE,měření a  analýza událostí, aplikace moderního SW a HW, správa přidělených zakázek  a zpracování závěrečných zpráv a protokolů. Pro podrobnosti o pozici klikněte na stránky "Kariéra".


Hledáme TECHNIKA ELEKTRO s maturitou

5. 2. 2021

Na pracoviště JE Dukovany hledáme kolegu středoškoláka nebo vyučeného s maturitou  v oboru silnoproudá nebo slaboproudá elektrotechnika. Budete součástí týmu sekce elektro zajišťující instalaci, montáž, servis a měření elektrozařízení na jaderné elektrárně. Nabízíme zajímavou práci s moderní technologií, odborný růst a dobrou partu lidí. Více se dozvíte na stránce Kariéra.


JE Temelín – výměna HW automatik ASRU (C421) a záměna terminálů ochran dokončena

18. 12. 2020

TES s.r.o. v roce 2020 na jaderné elektrárně Temelín ve spolupráci s firmami ORGREZ a.s. a I&C Energo a.s., mimo jiné,  úspěšně dokončila realizaci dvou významných víceletých investičních projektů. Jedná se o výměnu HW ASRU (C421) a záměnu terminálů ochran linek 400 + 110kV (E938). Naše plnění spočívalo zejména ve zprovoznění datové komunikace, webového rozhraní a testování funkčnosti nově dodaných zařízení, včetně vytvoření příslušné dokumentace a protokolů o zkouškách. Zadavatel ČEZ a.s. tak získává uživatelsky příjemný přístup k uceleným informacím o aktuálním stavu a událostech v oblasti vyvedení výkonu a o práci generátorů v elektrizační soustavě. Dále došlo k zásadnímu rozšíření sestavy aktivních obrazovek ve WEB rozhraní o významné technologické veličiny a nově tak jsou oprávněným uživatelům k dispozici i například otáčky soustrojí, teploty, tlaky a detailní informace a hodnoty veličin z olejového, vodního či plynového hospodářství elektrárny.  


Projekt EU-OPPIK „Komplexní analýza napětí a proudu v přívodu rozvodny k monitorování stavu připojeného zařízení“

3. 11. 2020

TES  splupracuje s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky VUT Brno na projektu  EU - OPPIK č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023313, jehož cílem je vzdálené hodnocení připojených zařízení, např. elektrických motorů, pomocí měření proudu a napětí v přívodu rozvodny. Hodnocení stavu je provedeno na základě analýzy měřených veličin v inovované softwarové aplikaci. Výstupem jsou metody a postupy pro pravidelnou analýzu měřených veličin v technické praxi a inovovaný software pro zpracování analýz. U připojených zařízení, jako jsou například velké asynchronní motory, se vyskytují požadavky na komplexní, nedestruktivní diagnostiku technického stavu prováděnou za provozu soustrojí bez nutnosti jeho odstavení. Možnost sledovat komplexní data v rozvodně skýtá možnost výrazně zvýšit četnost měření a tím i zvýšit šanci pro včasnou detekci změny stavu nebo nastávající poruchy sledovaného zařízení. Inovace softwarového vybavení, umožňující práci s daty a  pokrývající širokou škálu připojených zařízení,  má velký význam pro rychlou a efektivní detekci změn v záznamech sledovaných veličin.


TES podepisuje Memorandum o porozumění s KHNP

9. 9. 2020

Dalším krokem v rozvíjení spolupráce s jihokorejskou firmou Korea-Hydro & Nuclear Power (KHNP) bylo uzavření Memoranda o porozumění mezi TES a KHNP. K podpisu došlo na začátku září během návštěvy generálního ředitele KHNP Jae Hoon Chunga v ČR. Smyslem memoranda je podpořit další společné projekty v oblastech jako je provoz, údržba, výzkum, vývoj, navrhování a inženýring jaderných elektráren. Memorandum předpokládá společnou účast na stavbách JE v ČR i v zahraničí.  


Hledáme posilu pro náš tým do odd. vývoje a výroby v Třebíči

22. 6. 2020

POZOR! POZOR! POZOR! Hledáme posilu do odd. vývoje a výroby. Pokud vás baví vývoj slaboproudé elektrotechniky a možnost zajímavé práce v oboru diagnostiky pro jadernou energetiku, dejte nám o sobě vědět. Na pozici "KONSTRUKTÉR - VÝVOJÁŘ HW" hledáme schopného SŠ/ VŠ elektrotechnického směru se zájmem o obor a ochotou se podílet na nových projektech. Náplň práce: vývoj slaboproudé elektrotechniky (digitální/analogové), příprava výrobních podkladů, příležitostné opravy elektrotechniky, testování el. a diagnostických systémů zařízení elektráren. Podrobné údaje o nabízené pracovní pozici najdete v části Kariéra našich webových stránek.


TES věnovala Nemocnici Třebíč 100.000,- Kč

21. 4. 2020

Tímto darem bychom chtěli  ve společnosti TES s.r.o. srdečně poděkovat a vyjádřit podporu všem lékařům, zdravotním sestrám a ostatním pracovníkům Nemocnice Třebíč za jejich odbornou péči, obětavost a každodenní vysoké nasazení v náročných podmínkách koronavirové pandemie. Jsme si vědomi, že při péči o nás -  pacienty mnohdy nasazují i svoje vlastní zdraví.


Práce TES na jaderných elektrárnách běží, přesto pocítíme ekonomický dopad současných omezení

7. 4. 2020

V oblasti servisu a údržby elektro a strojních zařízení jaderných elektráren Dukovany a Temelín se pracovníkům TES s.r.o. daří i přes obtíže způsobené aktuální situací dodržet harmonogram činností a stoprocentní plnění zadané zákazníkem (ČEZ, a.s.). Společnost ČEZ, a.s.  rozhodla o celé řadě nezbytných opatření pro zajištění chodu a bezpečnosti provozu obou elektráren. I přes pokračující práce budou mít některá opatření negativní ekonomický dopad na výsledky naší společnosti. Zejména jde o zrušení nebo odložení některých činností, které krátkodobě nemají zásadní vliv na chod elektrárny. Důvodem k tomuto rozhodnutí je co možná největší snížení počtu osob v areálu elektrárny v době nouzového stavu. Z důvodu přísných opatření se potýkáme při všech činnostech na obou elektrárnách s přetížením klíčových zaměstnanců, s komplikovaným dojížděním pracovníků, dále s omezením počtu pracovníků na pracovišti a s tím souvisejícím omezením počtu lidí při jednání. Při všech činnostech je nutné dodržovat povinné vzdálenosti a odstupy a neustále sledovat případné administrativní změny. Veškerá opatření pečlivě dodržujeme a respektujeme je. Na jaderné elektrárně Dukovany probíhá odstávka 3. bloku, ostatní bloky pracují na 100%. Pracovníci TES provádějí na všech blocích standardní činnosti spojené s pravidelnou údržbou zařízení elektrárny. Jde především o údržbu "monitorovacího systému elektro" (MSE), transformátorů (MST) a navazujících systémů. Pobočku máme také na jaderné elektrárně Temelín, kde se podílíme na plánované odstávce prvního výrobního bloku formou údržbových prací a zajištěním nezbytných zkoušek, diagnostických měření a analýz. Mezi naše nejdůležitější odstávkové činnosti patří zejména revizní práce na diagnostických systémech turbogenerátoru, transformátorů a na samotném  tzv. "neprovozním monitorovacím systému elektro" (NEMES).


TES vyvinula metodiku pro modelování pasivních autokatalytických rekombinátorů

2. 4. 2020

Pracovníci Sekce jaderná bezpečnost firmy TES vyvinuli metodiku pro modelování Pasivních Autokatalytických Rekombinátorů (PAR). Tato zařízení se nacházejí v hermetické zóně jaderné elektrárny a napomáhají odstraňování vodíku, který může vznikat při těžkých haváriích a stává se vždy rizikovým faktorem. Vyvinutá metodika popisuje, jak sestavit model PARu ve výpočtovém kódu MELCOR, který má firma TES k dispozici pro modelování těžkých havárií, a jak jej implementovat do celkového systémového modelu. Celá metodika byla úspěšně validována na datech z experimentálního zařízení THAI (Německo).