Aktuality

Kariéra

Diagnostika částečných výbojů na JE Temelín je prováděna za chodu generátoru

26. 6. 2019

Oba generátory o výkonu 1125 MW na Jaderné elektrárně Temelín monitoruje již od roku 2000 on-line diagnostický systém NEMES. O přínosech systému NEMES pro údržbu a servis elektrozařízení na elektrárně Temelín hovoří výkonný ředitel společnosti TES s.r.o.  Ing. Oto Mareček v článku pro časopis All For Power, který v těchto dnech právě vychází. Systém NEMES je postaven na platformě monitorovacího systému MOSAD®, který vyvinula a dodala společnost TES s.r.o. (Pokračování textu…)


Výpočet krize varu v jaderném reaktoru, testujeme ALTHAM C12

26. 6. 2019

Dne 1.1.2019 byla zahájena druhá etapa projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011478 „Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). V rámci druhé etapy tohoto projektu experti firmy TES s.r.o. ve spolupráci s odborníky z VUT Brno vyvíjejí a ověřují metodické postupy pro bezpečnostní analýzy spojené s hodnocením krize varu v jaderných reaktorech PWR se čtvercovou geometrií jaderného paliva. (Pokračování textu…)


Pro pobočku na JE Temelín hledáme vývojáře SW, analytika ovládajícího programování v C/C++LINUX.Možná práce i z domu.

19. 6. 2019

Do našeho týmu hledáme kolegu, který ovládá programování v C/C++ na platformě LINUX. Pokud máte technické vzdělání v oborech informatika nebo výpočetní technika, přijďte za námi do TES. Zjistěte více o nové pozici.


Příklad dobré praxe – projekt OPPIK Transfer znalostí v oblasti neutronově- fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy JE

30. 5. 2019

V letech 2016 až 2018 byl ve firmě TES s.r.o. v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pod výzvou „Partnerství znalostního transferu“ realizován projekt „Transfer znalostí v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy JE“. Tento projekt byl nyní vybrán Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako jeden z projektů (Pokračování textu…)


Hledáme TECHNIKA ELEKTRO a SPECIALISTU ELEKTRO

29. 5. 2019

Jste čerstvě po maturitě a hledáte práci? Nebo prostě jen potřebujete vystoupit z rozjetého kolotoče a hledáte nové výzvy? Nabízíme Vám zajímavou práci na pozice TECHNIK ELEKTRO a SPECIALISTA ELEKTRO pro pracoviště TES s.r.o. –JE  Dukovany a TES s.r.o. – JE Temelín. Čerstvé absolventy doškolíme. Kromě nadstandardních zaměstnaneckých benefitů  u nás naleznete příjemné pracovní prostředí, finanční stabilitu středně velké  české firmy a větší  pružnost  při řešení pracovních úkolů. Konkrétní podmínky naleznete zde.


NRC vydala dokument NUREG/IA-0502 zpracovaný v TES v rámci mezinárodního programu CAMP

20. 5. 2019

Firma TES s.r.o. dlouhodobě úzce spolupracuje s U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission of United States of America) v rámci mezinárodního programu CAMP (Code Assessment and Maintenance Program). V rámci této spolupráce se experti firmy TES podílejí na nezávislé validaci výpočtových programů používaných při hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení v USA i ve světě. V souvislosti s těmito aktivitami byl nyní vydán dokument „NUREG/IA-0502: Post-Test Analysis of Cold Leg Small Break 4.1% at PSB-VVER Facility using TRACE V5.0“ zpracovaný experty v TES s.r.o. Je to v pořadí už čtvrtý dokument TES s.r.o., který byl vydaný NRC v ediční řadě NUREG/IA. Dokument je volně k dispozici na stránkách NRC: https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/agreement/ia0502/


KNIE 2018 – Veletrh korejského jaderného průmyslu

9. 10. 2018

Poslední srpnové dny strávil náš kolega Jan Frélich z oddělení zahraničního obchodu na pracovní cestě do Jižní Koreje, kde prezentoval společnost TES na veletrhu korejské jaderné energetiky KNIE 2018. Výstava proběhla ve dnech 29. – 30. srpna 2018 ve městě Gyeongju a byla zaměřena na podporu exportních příležitostí jaderného energetického průmyslu. Význam organizace výstavy pro rozvoj jaderného potenciálu Jižní Koreje potvrzuje silná podpora od zastupitelů provincie Gyeongbuk, města Gyeongju a Korejské energetické společnosti KHNP za sponzorství Korejského ministerstva průmyslu, obchodu a energetiky. Na výstavě se prezentovalo 74 zástupců jaderných elektráren, výzkumných ústavů a zahraničních investorů. Kromě diskusního fóra jaderných expertů a workshopu pro absolventy a studenty z oboru byla součástí osobní jednání s představiteli KHNP a dalších místních dodavatelských firem. Kromě výstavy se Jan Frélich vypravil také na Univerzitu KINGS (KEPCO International Nuclear Graduate School) ve městě Ulsan, kde se setkal s děkanem fakulty jaderného inženýrství a dalšími zástupci školy a projednal možnosti budoucí spolupráce s firmou TES zejména v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje.


Inovace výpočtových modelů pro bezpečnostní analýzy JE

16. 11. 2017

V říjnu dokončili pracovníci TES ze sekce výpočtových analýz a jaderné bezpečnosti projekt „Inovace výpočtových modelů pro bezpečnostní analýzy jaderné elektrárny. V rámci projektu byl ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni vyvinut pokročilý CFD model jaderného bloku s reaktorem VVER-1000 a provedení CFD výpočtů míchání chladiva v reaktoru. Výstupy projektu budou ve firmě TES využity pro inovaci a validaci výpočtových modelů v prostředí systémových programů RELAP5 a TRACE pro bezpečnostní analýzy jaderných bloků s reaktory VVER-1000 v režimech a stavech, kde pro validaci nemohou být použita data z reálných jaderných bloků nebo experimentálních zařízení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).


Prezentace TES na konferenci vědeckotechnické rady Rosenergoatomu

18. 10. 2017

Společnost TES s.r.o. se ve dnech 9. až 13. října 2017 zúčastnila vědeckotechnické rady ruského koncernu ROSENERGOATOM na téma "Zvýšení spolehlivosti elektrotechnického zařízení", která se konala pod záštitou koncernu Rosenergoatom v Moskvě. Program konference se věnoval především problematice diagnostiky, měření a nasazených zařízení v oblastech elektrotechniky a elektrotechnologie jaderných elektráren. Firma TES s.r.o. se ve svém příspěvku zaměřila na představení nového WEBového rozhraní monitorovacího systému MOSAD®-5 nasazeného na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín a diagnostiku stavu asynchronních motorů měřením a analýzou elektrických veličin.


Vývoj nového softwaru pro diagnostiku velkých asynchronních motorů

30. 5. 2017

Společnost TES s.r.o. ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky VUT v Brně vyvíjí specifický software pro analýzu signálů měřených na napájecích vedeních výkonných asynchronních motorů s použitím metody MCSA (Motor Current Signature Analysis). Software je klíčovou součástí metody diagnostiky stavu asynchronních motorů umožňující periodické analýzy s cílem porovnání vývoje technického stavu motoru v rámci plánu prediktivní údržby a řízení jejich životnosti. Software společně s měřicím zařízením bude pravidelně využíván pro technické analýzy velkých motorů v jaderných i klasických elektrárnách případně dalších průmyslových podnicích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).