Hledáme nového spolupracovníka na pozici TECHNIK ELEKTRO

25.04.2017

Pro pracoviště firmy TES na elektrárně Dukovany hledáme kolegu na pozici TECHNIK ELEKTRO. Jedná se o plný pracovní úvazek s nástupem ihned pro VŠ/SŠ elektrotechnického směru. Více o nabídce  naleznete v sekci "Kariéra" našich webových stránek nebo prokliknutím  zde.

Mezinárodní výstava IDEX 2017, SAE

28.02.2017

SAE 2_2017

Firma TES s.r.o. se pod záštitou firmy IGG, která je naším lokálním partnerem v SAE, zúčastnila v termínu 19. až 23. 2. 2017 mezinárodní výstavy IDEX 2017. Na výstavě byla prezentována činnost firmy v oblasti jaderné energetiky a možnosti spolupráce v oblasti zabezpečení objektů, radiační kontroly a monitoringu. Oblast security je v současné době v popředí zájmu a v rámci výstavy byla projednávána možná spolupráce v této oblasti.

Použití metody MCSA pro diagnostiku motorů hlavních cirkulačních čerpadel na JE Temelín

25.01.2017

mcsa

Pracovníci TES nedávno provedli pravidelnou diagnostiku motorů hlavních cirkulačních čerpadel na JE Temelín. Při těchto zkouškách byla úspěšně aplikována metoda MCSA (Motor Current Signature Analysis), která umožňuje včasné odhalení poruchy vznikající na statoru a rotoru u indukčních motorů. Tato metoda vyžaduje pouze jednoduchá měření, která mohou být prováděna bez přerušení provozu zařízení. TES ve spolupráci s Technickou universitou v Brně vyvinula pokročilý software a měřicí zařízení, které zvyšuje přesnost a spolehlivost měření. Ačkoliv firma TES demonstrovala použití MCSA pro měření v rámci údržby jaderného zařízení, lze tuto metodu spolu se speciálním softwarem a měřicím zařízením aplikovat ve všech průmyslových oblastech s provozem indukčních motorů.

Neutronově-fyzikální výpočty pro JE

15.12.2016

EU_MPO_PZT_nove2

V rámci projektu bude proveden transfer znalostí z oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů z FEKT VUT Brno do firmy žadatele TES s.r.o., která se zabývá termo-hydraulickými bezpečnostními výpočty jaderných bloků. Cílem tohoto transferu je ve firmě TES urychlit inovační proces vytvořením a validací výpočtových programů a modelů umožňující provádění náročných kombinovaných termo-hydraulických a neutronově-fyzikálních výpočtů jaderných bloků a rozvinout další spolupráci mezi FEKT VUT a TES. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.