Úspěšné zakončení mezinárodního projektu s partnery z Korejské republiky

Kariéra

21. 2. 2024

K 31.12.2023 byl úspěšně zakončen tříletý česko-korejský mezinárodní projekt TM02000039 „Examination and improvement of mitigation capabilities and strategies of operating PWRs and an APR series PWR against Design Extension Conditions“. Tento projekt byl v rámci programu DELTA2 spolufinancovaný technologickými agenturami TAČR a KETEP z obou účastnických zemí. Tohoto projektu se účastnily následující partnerské instituce a podniky: TES s.r.o. a VUT v Brně na české straně a FNC Technology Co., Ltd; Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a KEPCO International Nuclear Graduate School na korejské straně. Lídrem tohoto projektu na české straně byla právě firma TES s.r.o. V šesti etapách realizovaných v letech 2021-2023 bylo úspěšně dosaženo plánovaných cílů projektu TM02000039 souvisejících s hodnocením jaderné bezpečnosti stávajících a nových jaderných bloků generace Gen III+ v rozšířených projektových podmínkách (Design Extension Conditions – DEC). V rámci tohoto projektu byly navázány pevné vazby mezi českými a korejskými účastníky projektu jak na bázi firemní, tak i na bázi osobní a byly posíleny kompetence všech účastníků v oblasti hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení v rozšířených projektových podmínkách. Děkujeme všem partnerům za spolupráci a pevně věříme, že tyto vazby a výstupy ze společného projektu, stejně jako získané know-how v oblasti designu korejských jaderných bloků APR už v nejbližší době najdou uplatnění při další spolupráci českých a korejských subjektů ať už v rámci nových jaderných projektů v ČR nebo i v zahraničí.