EMUG 2019 - evropské setkání uživatelů kódu MELCOR

18.04.2019

V prvním dubnovém týdnu se odborníci z firmy TES zúčastnili akce EMUG Meeting 2019. Jednalo se již o jedenácté setkání evropských uživatelů výpočtového kódu MELCOR, který se používá k výpočtovým simulacím těžkých havárií jaderných zařízení a využívá jej při svých analýzách i firma TES. Setkání se konalo ve Švýcarsku na půdě technické univerzity FHNW Brugg-Windisch pod záštitou  Paul Scherrer Institute. Hlavní myšlenkou setkání je sdílení zkušeností uživatelů kódu MELCOR, prezentace výsledků výpočtových simulací provedených tímto kódem a společná diskuze nad otázkami, které při práci s kódem vyvstávají. V rámci setkání proběhl pod vedením vývojářů ze Sandia National Laboratories i velmi přínosný celodenní workshop o výpočtovém modelování aktivní zóny pomocí kódu MELCOR. Součástí třídenního setkání byly i prezentace výsledků simulací pomocí kódu MACCS, který se využívá pro výpočty odhadovaných dopadů těžkých havárií jaderných zařízení na životní prostředí. Setkání tohoto typu účastníkům rozšiřují obzory a pomáhají jim udržet krok s nejnovějšími vědeckými poznatky i současnou praxí.

Benefiční koncert Děti dětem!

17.04.2019

 

Pojďte s námi podpořit již 16. ročník benefičního koncertu DĚTI DĚTEM, který se koná v divadle Pasáž v Třebíči, dne 26. 4. 2019 od 16:30 hod. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!
Krásná a nápaditá vystoupení pro vás připravily děti  - žáci  Základní umělecké školy Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Moravské Budějovice ve spolupráci se Střední školou stavební Třebíč.
Nad projektem převzali záštitu hejtman kraje Vysočina pan Jiří Běhounek a Magda Vašáryová.  Výtěžek koncertu bude věnován Rané péči Třebíč pro nákup interaktivního projektoru a Ekoncentru Chaloupky, kterému přibude na Zahradě u řeky dendrofon a plátěná učebna.

 

Pro ty, kteří to nestihnou se nabízí možnost návštěvy koncertu v knihovně na zámku Náměšť nad Oslavou. Zde se koncert koná 27. 4. 2019 od 15:00 hod a jeho výtěžek je věnovaný dětem Základní umělecké školy v Náměšti k nákupu mikrofonních portů pro výuku.

 

 

Moderní diagnostika na generátorech v JE Temelín

05.03.2019

Přístupová obrazovka k diagnostice částečných výbojů

Oba generátory o výkonu 1125 MW na Jaderné elektrárně Temelín monitoruje již od roku 2000 on-line diagnostický systém NEMES. O přínosech systému NEMES pro údržbu a servis elektrozařízení na elektrárně Temelín hovoří výkonný ředitel společnosti TES s.r.o.  Ing. Oto Mareček v článku pro časopis All For Power, který v těchto dnech právě vychází. Systém NEMES je postaven na platformě monitorovacího systému MOSAD®, který vyvinula a dodala společnost TES s.r.o. NEMES slouží k nepřetržitému sledování všech důležitých elektrozařízení v oblasti vyvedení výkonu a vlastní spotřeby obou bloků JE Temelín. Jedním z klíčových testovaných parametrů, které vedou k včasné predikci vznikající závady je detekce částečných výbojů ve vinutí statoru generátoru.

Celý článek

Výpočet krize varu v jaderném reaktoru - druhá etapa projektu zahájena

04.03.2019

Dne 1.1.2019 byla zahájena druhá etapa projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011478 „Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). V rámci druhé etapy tohoto projektu experti firmy TES s.r.o. ve spolupráci s odborníky z VUT Brno vyvíjejí a ověřují metodické postupy pro bezpečnostní analýzy spojené s hodnocením krize varu v jaderných reaktorech PWR se čtvercovou geometrií jaderného paliva. Pro výpočet krize varu je v rámci tohoto projektu testován výpočtový program ALTHAM C12 vyvinutý ve firmě ALVEL. Experimentální data pro ověřování výpočtového programu a metodiky pro výpočet krize varu jsou převzata z mezinárodních databází NEA DB a EPRI.

« Předchozí 1 2 3 4 5 7 12 18 23 Následující »