Hledáme TECHNIKA ELEKTRO a SPECIALISTU ELEKTRO

13.05.2019

Jste čerstvě po maturitě a hledáte práci? Nebo prostě jen potřebujete vystoupit z rozjetého kolotoče a hledáte nové výzvy? 

Nabízíme Vám zajímavou práci na pozice TECHNIK ELEKTRO a SPECIALISTA ELEKTRO pro pracoviště TES s.r.o. –JE  Dukovany a TES s.r.o. – JE Temelín. Čerstvé absolventy doškolíme.

Kromě nadstandardních zaměstnaneckých benefitů  u nás naleznete příjemné pracovní prostředí, finanční stabilitu středně velké  české firmy a větší  pružnost  při řešení pracovních úkolů.

Konkrétní podmínky naleznete zde.

Příklad dobré praxe - projekt OPPIK Transfer znalostí v oblasti neutronově- fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy JE

10.05.2019

V letech 2016 až 2018 byl ve firmě TES s.r.o. v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pod výzvou „Partnerství znalostního transferu“ realizován projekt „Transfer znalostí v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy JE“. Tento projekt byl nyní vybrán Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako jeden z projektů s nejvyšší kvalitou a potenciálem, který bude využit jako příklad dobré praxe při tvorbě nových výzev a přípravy navazujícího operačního programu. Během tohoto projektu byly ve spolupráci s VUT Brno vytvořeny a validovány výpočtové modely, programy a metodiky potřebné pro kombinované prostorové neutronově-fyzikální výpočty jaderných reaktorů typu VVER a PWR v prostředí výpočtových programů TRACE-PARCS a SCALE-Triton. 

NRC vydala dokument NUREG/IA-0502 zpracovaný v TES v rámci mezinárodního programu CAMP

10.05.2019

Firma TES s.r.o. dlouhodobě úzce spolupracuje s U.S. NRC (Nuclear Regulatory Commission of United States of America) v rámci mezinárodního programu CAMP (Code Assessment and Maintenance Program). V rámci této spolupráce se experti firmy TES podílejí na nezávislé validaci výpočtových programů používaných při hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení v USA i ve světě.

V souvislosti s těmito aktivitami byl nyní vydán dokument „NUREG/IA-0502: Post-Test Analysis of Cold Leg Small Break 4.1% at PSB-VVER Facility using TRACE V5.0“ zpracovaný experty v TES s.r.o. Je to v pořadí už čtvrtý dokument TES s.r.o., který byl vydaný NRC v ediční řadě NUREG/IA.

Dokument je volně k dispozici na stránkách NRC: https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/agreement/ia0502/

EMUG 2019 - evropské setkání uživatelů kódu MELCOR

18.04.2019

V prvním dubnovém týdnu se odborníci z firmy TES zúčastnili akce EMUG Meeting 2019. Jednalo se již o jedenácté setkání evropských uživatelů výpočtového kódu MELCOR, který se používá k výpočtovým simulacím těžkých havárií jaderných zařízení a využívá jej při svých analýzách i firma TES. Setkání se konalo ve Švýcarsku na půdě technické univerzity FHNW Brugg-Windisch pod záštitou  Paul Scherrer Institute. Hlavní myšlenkou setkání je sdílení zkušeností uživatelů kódu MELCOR, prezentace výsledků výpočtových simulací provedených tímto kódem a společná diskuze nad otázkami, které při práci s kódem vyvstávají. V rámci setkání proběhl pod vedením vývojářů ze Sandia National Laboratories i velmi přínosný celodenní workshop o výpočtovém modelování aktivní zóny pomocí kódu MELCOR. Součástí třídenního setkání byly i prezentace výsledků simulací pomocí kódu MACCS, který se využívá pro výpočty odhadovaných dopadů těžkých havárií jaderných zařízení na životní prostředí. Setkání tohoto typu účastníkům rozšiřují obzory a pomáhají jim udržet krok s nejnovějšími vědeckými poznatky i současnou praxí.

« Předchozí 1 2 3 4 5 7 13 18 24 Následující »