KNIE 2018 - Veletrh korejského jaderného průmyslu

13.09.2018

Poslední srpnové dny strávil náš kolega Jan Frélich z oddělení zahraničního obchodu na pracovní cestě do Jižní Koreje, kde prezentoval společnost TES na veletrhu korejského jaderného průmyslu KNIE 2018. Výstava proběhla ve dnech 29. – 30. srpna 2018 ve městě Gyeongju a byla zaměřena na podporu exportních příležitostí jaderného energetického průmyslu. Význam organizace výstavy pro rozvoj jaderného potenciálu Jižní Koreje potvrzuje silná podpora od zastupitelů provincie Gyeongbuk, města Gyeongju a Korejské energetické společnosti KHNP za sponzorství Korejského ministerstva průmyslu, obchodu a energetiky. Na výstavě se prezentovalo 74 zástupců jaderných elektráren, výzkumných ústavů a zahraničních investorů. Kromě diskusního fóra jaderných expertů a workshopu pro absolventy a studenty z oboru byla součástí osobní jednání s představiteli KHNP a dalších místních dodavatelských firem.

Kromě výstavy se Jan Frélich vypravil také na Univerzitu KINGS (KEPCO International Nuclear Graduate School) ve městě Ulsan, kde se setkal s děkanem fakulty jaderného inženýrství a dalšími zástupci školy a projednal možnosti budoucí spolupráce s firmou TES zejména v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje.

Dobrovolnický program KHNP

20.08.2018

Letos poprvé se společnost TES zúčastnila společně s  firmami I&C Energo a.s., NUVIA a.s. a MICo s.r.o. dobrovolnického programu, který ve dnech 8. - 16. srpna 2018 pořádala korejská energetická společnost KHNP ve spolupráci s Energetickým Třebíčskem. Dvacet čtyři korejských studentů a deset zaměstnanců korejské firmy KHNP pomáhali s úklidovými pracemi na hokejovém stadionu Horácké Slávie a na hřišti Fotbalové školy Třebíč.  V rámci programu připravili korejští studenti speciální zábavně vzdělávací program pro mladé fotbalisty a nezapomněli ani na klienty Světa barev a domova důchodců, kteří mohli ochutnat korejskou kuchyni. Dobrovolnický program vyvrcholil Energetickým korejským festivalem, jehož součástí byl česko-korejský fotbalový zápas mládeže. Všichni účastníci festivalu měli možnost ochutnat korejské jídlo a poznat mnohé z korejské kultury včetně ukázky korejských národních krojů.

 

TES vyvíjí prototyp senzorů částečných výbojů v pásmu UHF

16.07.2018

Společnost TES s.r.o. ve spolupráci s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky VUT Brno vyvíjí inovované senzory pro detekci částečných výbojů ve výkonových olejových transformátorech.

Systém detekce částečných výbojů je jedním ze zásadních prvků monitoringu stavu transformátorů. Systém založený na snímání a zpracování elektromagnetického signálu v kmitočtovém pásmu UHF (300-3000 MHz) je vývojově nejpokročilejší a umožňuje mimo detekce i prostorovou lokalizací místa vzniku výboje. Součástí senzoru je aktivně řízená elektronika pro předzpracování signálu a přenos signálu do hlavní jednotky systému. Vzhledem k prostředí použití musí být senzory koncipovány s ohledem na klimatickou, elektromagnetickou a mechanickou odolnost.

Projekt reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0012949 je spolufinancován Evropskou unií.

Kam kráčíš jádro? - co nabízí Letní škola jaderného inženýrství 2018

31.05.2018

Společnost TES s.r.o. podporuje společně s dalšími partnery (ČEZ, a.s.; ČNS; CV Řež s.r.o.; Škoda JS, a.s; ČVUT Praha;  CENEN) letošní již 11. ročník Letní školy jaderného inženýrství, která se koná ve dnech 31. 8 – 07. 09. 2018 v Novosedlech nad Nežárkou. K účasti jsou zváni zájemci o problematiku budoucího vývoje jaderné energetiky, zejména pak studenti z různých vysokých škol ČR, ať již bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Na programu jsou tematicky zaměřené přednášky z praxe či netradičních jaderných témat, exkurze, jaderné soutěže, jaderná kinematografie, jaderné i nejaderné aktivity. Vše bude zajišťováno odborníky z praxe a českých vysokých škol. Studenti se mohou registrovat přes webové rozhraní na lsji.cz a mohou také klást dotazy přes FB nebo přímo na organizátory přes info@lsji.cz.