Nezávislý dozor nad spouštěním

Kariéra

V rámci spouštění energetických celků, zejména pak jaderných zdrojů, poskytuje společnost TES s.r.o. nezávislý inženýrský dozor nad uváděním jaderných elektráren do provozu a inženýrský dozor při rekonstrukci a modernizaci energetických celků.

Posouzení vybrané projektové dokumentace

V rámci nezávislého dohledu je v průběhu realizace spouštění posuzována projektová dokumentace se zaměřením na systémy související s bezpečností a zejména jadernou bezpečností.

Posouzení dokumentace spouštění

V období přípravy na realizaci spouštění jsou z pohledu nezávislého dozoru posuzovány:

  • programy etap spouštění (etapa neaktivního a aktivního vyzkoušení ) a to z hlediska jejich úplnosti vzhledem k požadavkům jaderné bezpečnosti a vyzkoušení zařízení a systémů souvisejících s bezpečností.
  • programy předkomplexního (PKV) a komplexního vyzkoušení (KV) zařízení a systémů souvisejících s bezpečností a dále testů fyzikálního a energetického spouštění včetně dynamických zkoušek zejména z pohledu jaderné bezpečnosti.

Posouzení připravenosti k etapám spouštění

V období před zahájením příslušných etap spouštění je posouzena připravenost jednotlivých etap spouštění z pohledu jaderné bezpečnosti respektive připravenosti k vyzkoušení bezpečnostních systémů a systémů souvisejících s jadernou bezpečností.

Dozor nad realizací spouštění

V průběhu vlastní realizace spouštění je prováděn nepřetržitý dozor při spouštění během jednotlivých etap, kontrolující dodržování požadavků jaderné bezpečnosti a upozorňující na případné odchylky resp. jejich neplnění.

Realizace nezávislého měření

Na vyžádání jsou prováděna dodatečná měření zejména neplnění projektových resp. bezpečnostních kritérií.

Vlastní ověřovací výpočty

V jednotlivých etapách spouštění jsou v případě  neplnění projektových resp. bezpečnostních kritérií prováděny dodatečně výpočty s užitím schválených kódů.

Posouzení vyhodnocení testů a etap spouštění

Nezávisle na vyhodnocení realizátorů spouštění jsou prováděna posouzení výsledků jednotlivých etap a vlastních testů, zejména se zaměřením na jadernou bezpečnost. V některých případech je toto posouzení nahrazováno vlastním nezávislým vyhodnocením.

Vědecké vedení spouštění

Technická pomoc pro vědecké vedení spouštění prováděná při spouštění bloků Jaderné elektrárny Temelín pro zabezpečení co nejvyšší úrovně dodržování jaderné bezpečnosti a kvality spouštěcích prací. Nepřetržitá směnová služba po dobu aktivního spouštění, spolupráce při vyhodnocování výsledků testů, nezávislé vyhodnocení neaktivního a aktivního spouštění, návrhy změn a zlepšení pro zvýšení bezpečnosti.

Zákazník Lokalita Realizováno
ÚJV Řež, a.s. ČEZ, JE Temelín 199 - 2003
Zákazník ÚJV Řež, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Temelín
Realizováno 199 - 2003
Inženýrská podpora spouštění JE

Technická pomoc při najíždění bloků JE za účelem nezávislé kontroly korektního průběhu a správnosti vyhodnocení vybraných zkoušek realizovaných v rámci najíždění po záměně řídicích systémů a při zvyšování výkonu.

Zákazník Lokalita Realizováno
ČEZ, a.s. ČEZ, JE Dukovany 2005 - 2012
Zákazník ČEZ, a.s.
Lokalita ČEZ, JE Dukovany
Realizováno 2005 - 2012