Aktuality

Kariéra

Letní Francouzsko-česko-slovenská škola jaderného inženýrství v Třebíči

6. 9. 2021

Společnost TES s.r.o. podpořila, spolu s ostatními partnery, letní Francouzsko-česko-slovenskou školu pro studenty i profesionály v oborech jaderného inženýrství, která proběhla ve dnech 30. 8. – 3. 9. 2021 v Třebíči, pod záštitou Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a francouzských ambasád v ČR a SR. Přednáškový program byl zaměřen na aktuální problémy zajištění dlouhodobého provozu jaderných elektráren a jeho součástí byla také prohlídka JE Dukovany. Otázky kolem řízeného stárnutí jaderného zařízení, programu udržitelnosti provozu a jaderné bezpečnosti byly prezentovány odborníky ze Západočeské univerzity v Plzni, Českého institutu informatiky, kybernetiky a robotiky (CIIRC ČVUT), francouzských společností EDF a CEA (Komise pro jadernou energii, Francie), společnosti ČEZ, a.s. a  Slovenské elektrárne, a.s.


Jižní Korea upevňuje strategické partnerství s ČR ve vědě a výzkumu. Jednání s TES o společném R&D projektu.

21. 6. 2021

Ve dnech 17. a 18. června zavítali na návštěvu ČR ministr obchodu, průmyslu a energetiky Jižní Koreje Moon Sund-Wook a CEO firmy Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP). Cílem návštěvy těchto vysokých představitelů korejské vlády a průmyslu bylo posílit a zdůraznit partnerství korejských a českých firem a univerzit v celé řadě inovativních oblastí, vědě a výzkumu ve světle dlouho očekávaného tendru na dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. Dne 18. června 2021 se v souvislosti s výše uvedenou návštěvou generalit zároveň uskutečnil i online pracovní meeting (Joint Working Group Meeting) v rámci tříletého česko-korejského R&D projektu „Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR“ finančně podporovaného agenturami TAČR a KETEP. V rámci tohoto meetingu experti z TES s.r.o. s partnery z Korejské republiky, mezi které patří právě i KHNP) úspěšně uzavřeli výsledky společné části etapy č. 1 a 2 uvedeného projektu a upřesnili plán pro navazující etapu č. 3. Všichni účastnící meetingu uvítali, že v souvislosti s polevujícími proticovidovými  opatřeními budou moci uskutečnit první prezenční workshop, který je plánován v listopadu 2021 v Korejské republice.


Pozitivní odezva z mise WANO při zkouškách automatik ELS na DGS

10. 6. 2021

Velmi pozitivní odezvu za svoji práci při zkouškách chodu diesel generátorů obdrželi pracovníci TES s.r.o. ze sekce elektro na Jaderné elektrárně Dukovany v návaznosti na prověrku WANO. Zahraniční odborníci byli přítomni u pravidelné kontroly při zkoušce automatik ELS na DGS a následně také u zkoušky 3min. chodu DG. Ocenili zejména zvládnutý pracovní postup a profesionální chování našich pracovníků (Ing. Milan Kasárník, Ph.D. a Bc. Jiří Švestka), perfektní systém komunikace a spolupráci s obsluhou zařízení. Během zkoušky i v jejím závěru bylo odpovězeno mnoho věcných dotazů. Profesionálně provedené zkoušky přispěly ke kladnému hodnocení této činnosti a příznivému výsledku prověrky WANO na JE Dukovany. Mezinárodní tým 25 expertů prověřoval bezpečné provozování elektrárny letos již počtvrté . Zahraniční experti kontrolovali a hodnotili standardně 10 oblastí. S nejlepší světovou praxí byla poměřována např. jaderné bezpečnost, provoz, údržba, radiační a požární ochrana ale i havarijní připravenost a organizace řízení nebo tréninků a školení.


R&D projekt – workshop s korejskými partnery a první kvalitní výsledky dávají vysokou šanci pro jejich uplatnění v provozu jaderných elektráren

21. 5. 2021

Dne 20. května 2021 se uskutečnil první online workshop TES a VUT s korejskými partnery v rámci R&D projektu „Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR“. Workshopu se zúčastnili zástupci všech partnerských institucí a podniků z České republiky i Korejské republiky: TES s.r.o. a Vysoké učení technické v Brně na české straně a FNC Technology Co., Ltd; Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a KEPCO International Nuclear Graduate School na korejské straně. V rámci workshopu byly prezentovány a diskutovány národní a společné výstupy z první a částečně i z druhé etapy tříletého projektu. Prezentace a následná široká diskuse v rámci workshopu ukázaly, že zvolený formát mezinárodní česko-korejské spolupráce na poli hodnocení událostí v rozšířených projektových podmínkách přináší očekávaný synergický efekt a že jak výsledné národní Survey Reports i společný Comparison Report jsou zpracovány na vysoké úrovni, která dává vysokou šanci na jejich uplatnění provozovateli jaderných bloků, případně jadernými dozory v obou zemích.


Výsledky ověřování kódu MELCOR pro těžké havárie na experimentu THAI HR-1 prezentovány na konferenci NUSIM a setkání EMUG

5. 5. 2021

Experti firmy TES se v dubnu účastnili domácí konference NUSIM a mezinárodního setkání EMUG (European MELCOR User Group). Na obou akcích jsme prezentovali výsledky ověřování kódu MELCOR pro těžké havárie jaderných elektráren na datech z testu THAI HR‑1. Při testu HR-1 byla na experimentálním zařízení THAI (Německo) ověřována účinnost pasivních autokatalytických rekombinátorů (PAR) v podmínkách těžké havárie. PAR jsou zařízení, která se nacházejí v kontejnmentu jaderné elektrárny a napomáhají odstraňování vodíku, který vzniká při těžkých haváriích. Vodík je jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů při těžkých haváriích, což potvrdila například havárie na Fukušima Dai-Ichi. Ověřování kódu MELCOR bylo provedeno v rámci společného Česko – Korejského projektu „Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR“. Tento projekt je spolufinancován agenturou TAČR  v rámci programu DELTA2. V rámci těchto aktivit byla ověřena i nová interní metodika pro modelování PAR v programu MELCOR, kterou vyvinuli a validovali pracovníci Sekce jaderné bezpečnosti firmy TES.


Česko-korejský R&D projekt – výzkum strategií pro zvládání „DEC“ u reaktorů PWR a APR GenIII+

11. 2. 2021

V lednu 2021 byl zahájen mezinárodní R&D projekt „Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR“. Tohoto projektu se účastní následující partnerské instituce a podniky z České republiky a Korejské republiky: TES s.r.o. a Vysoké učení technické v Brně na české straně a FNC Technology Co., Ltd; Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a KEPCO International Nuclear Graduate School na korejské straně. Projekt je spolufinancován Technologickou agenturou České republiky (TAČR) a Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP). V rámci tohoto projektu budou analyzovány strategie pro zvládání událostí v rozšířených projektových podmínkách (Design Extension Conditions - DEC) pro provozované jaderné bloky v obou zemích a dále pro jaderný blok APR generace GenIII +. Součástí tohoto projektu bude rovněž analýza a porovnání legislativních požadavků a požadavků dozorných orgánů vztahujících se k DEC v obou zemích a rovněž i benchmark výpočtových programů a analytických metod relevantních k DEC. Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci TES s.r.o. s partnery z Korejské republiky v oblasti jaderné energetiky a bezpečnosti.


Hledáme TECHNIKA ELEKTRO pro JE TEMELÍN

5. 2. 2021

Na pracoviště JE TEMELÍN hledáme kolegu SŠ nebo VŠ v oboru slaboproudá nebo silnoproudá elektrotechnika. Budete součástí týmu sekce elektro zajišťující instalaci, montáž, servis a měření elektrozařízení na jaderné elektrárně. Nabízíme zajímavou práci s moderní technologií, odborný růst a dobrou partu lidí. Více se dozvíte na stránce Kariéra.


JE Temelín – výměna HW automatik ASRU (C421) a záměna terminálů ochran dokončena

18. 12. 2020

TES s.r.o. v roce 2020 na jaderné elektrárně Temelín ve spolupráci s firmami ORGREZ a.s. a I&C Energo a.s., mimo jiné,  úspěšně dokončila realizaci dvou významných víceletých investičních projektů. Jedná se o výměnu HW ASRU (C421) a záměnu terminálů ochran linek 400 + 110kV (E938). Naše plnění spočívalo zejména ve zprovoznění datové komunikace, webového rozhraní a testování funkčnosti nově dodaných zařízení, včetně vytvoření příslušné dokumentace a protokolů o zkouškách. Zadavatel ČEZ a.s. tak získává uživatelsky příjemný přístup k uceleným informacím o aktuálním stavu a událostech v oblasti vyvedení výkonu a o práci generátorů v elektrizační soustavě. Dále došlo k zásadnímu rozšíření sestavy aktivních obrazovek ve WEB rozhraní o významné technologické veličiny a nově tak jsou oprávněným uživatelům k dispozici i například otáčky soustrojí, teploty, tlaky a detailní informace a hodnoty veličin z olejového, vodního či plynového hospodářství elektrárny.  


Projekt EU-OPPIK „Komplexní analýza napětí a proudu v přívodu rozvodny k monitorování stavu připojeného zařízení“

3. 11. 2020

TES  splupracuje s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky VUT Brno na projektu  EU - OPPIK č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023313, jehož cílem je vzdálené hodnocení připojených zařízení, např. elektrických motorů, pomocí měření proudu a napětí v přívodu rozvodny. Hodnocení stavu je provedeno na základě analýzy měřených veličin v inovované softwarové aplikaci. Výstupem jsou metody a postupy pro pravidelnou analýzu měřených veličin v technické praxi a inovovaný software pro zpracování analýz. U připojených zařízení, jako jsou například velké asynchronní motory, se vyskytují požadavky na komplexní, nedestruktivní diagnostiku technického stavu prováděnou za provozu soustrojí bez nutnosti jeho odstavení. Možnost sledovat komplexní data v rozvodně skýtá možnost výrazně zvýšit četnost měření a tím i zvýšit šanci pro včasnou detekci změny stavu nebo nastávající poruchy sledovaného zařízení. Inovace softwarového vybavení, umožňující práci s daty a  pokrývající širokou škálu připojených zařízení,  má velký význam pro rychlou a efektivní detekci změn v záznamech sledovaných veličin.


TES podepisuje Memorandum o porozumění s KHNP

9. 9. 2020

Dalším krokem v rozvíjení spolupráce s jihokorejskou firmou Korea-Hydro & Nuclear Power (KHNP) bylo uzavření Memoranda o porozumění mezi TES a KHNP. K podpisu došlo na začátku září během návštěvy generálního ředitele KHNP Jae Hoon Chunga v ČR. Smyslem memoranda je podpořit další společné projekty v oblastech jako je provoz, údržba, výzkum, vývoj, navrhování a inženýring jaderných elektráren. Memorandum předpokládá společnou účast na stavbách JE v ČR i v zahraničí.