Konference v Srní na téma „Životnost komponent energetických zařízení“ – letos více o jádru

Kariéra

27. 10. 2021

Ve dnech 19. – 21. října se  společnost TES s.r.o., jako hlavní partner,  zúčastnila 16. ročníku tradiční konference „Životnost komponent energetických zařízení“. Tradiční setkání odborníků z výzkumné a technické praxe pravidelně organizuje Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. společně s ostatními partnery. Oproti minulým letům získala na pozornosti jaderná energetika. Velká část příspěvků se soustředila na metody softwarové podpory pro zdokonalení provozu energetických zařízení a na problematiku primárního okruhu jaderné elektrárny.

Ústředním tématem konference je hodnocení životnosti energetických zařízení (turbín a příslušenství, kotlů, parogenerátorů, generátorů, potrubí, čerpadel, armatur atd.) v klasických a v jaderných elektrárnách s cílem prodloužení životnosti uplatněním moderních diagnostických metod a výsledků materiálového a konstrukčního vývoje.