Workshop s partnery z Korejské republiky

Kariéra

26. 11. 2021

Ve dnech 15-19. listopadu se v Korejské republice uskutečnil druhý mezinárodní workshop konaný v rámci projektu TM02000039 „Examination and improvement of mitigation capabilities and strategies of operating PWRs and an APR series PWR against Design Extension Conditions“ (DEC4PWR) spolufinancovaného technologickými agenturami TAČR a KETEP z obou účastnických zemí. Organizátorem workshopu byly partnerské firmy a organizace z Korejské republiky – FNC Technology Co., Ltd; Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a KEPCO International Nuclear Graduate School.

Workshopu se zúčastnilo 5 expertů z firmy TES s.r.o. a 3 experti z partnerské univerzity VUT.  Odborná témata workshopu se týkala především aktivit prováděných v projektu v etapách 1, 2 a 3. Workshop významně přispěl k posílení vzájemných vztahů a to nejenom po stránce odborné, ale i po stránce osobních kontaktů mezi účastníky z České republiky a Korejské republiky.

Součástí workshopu byla i řada technických exkurzí, v rámci kterých jsme navštívili několik firem a organizací hrajících klíčové role v korejském jaderném průmyslu a výzkumu – laboratoře partnerské firmy FNC, ústředí KHNP, výzkumný ústav KAERI, výrobní závod Doosan Heavy Industries&Construction a v neposlední řadě i lokalitu Shin-Kori, kde jsme měli možnost navštívit pracující i rozestavěný blok APR1400 a institut KINGS.

Velké díky patří organizátorům workshopu z Korejské republiky, kteří i ve ztížených podmínkách spojených s nákazou Covid-19 dokázali připravit bohatý a po odborné stránce vysoce kvalitní program naplánovaný s příslovečnou asijskou precizností až do posledního detailu.

Věříme, že navázané odborné i osobní kontakty budou přetrvávat i po ukončení projektu a budou tvořit pevný základ pro další spolupráci v budoucnu.