R&D projekt – workshop s korejskými partnery a první kvalitní výsledky dávají vysokou šanci pro jejich uplatnění v provozu jaderných elektráren

Kariéra

21. 5. 2021

Dne 20. května 2021 se uskutečnil první online workshop TES a VUT s korejskými partnery v rámci R&D projektu „Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR“. Workshopu se zúčastnili zástupci všech partnerských institucí a podniků z České republiky i Korejské republiky: TES s.r.o. a Vysoké učení technické v Brně na české straně a FNC Technology Co., Ltd; Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a KEPCO International Nuclear Graduate School na korejské straně. V rámci workshopu byly prezentovány a diskutovány národní a společné výstupy z první a částečně i z druhé etapy tříletého projektu. Prezentace a následná široká diskuse v rámci workshopu ukázaly, že zvolený formát mezinárodní česko-korejské spolupráce na poli hodnocení událostí v rozšířených projektových podmínkách přináší očekávaný synergický efekt a že jak výsledné národní Survey Reports i společný Comparison Report jsou zpracovány na vysoké úrovni, která dává vysokou šanci na jejich uplatnění provozovateli jaderných bloků, případně jadernými dozory v obou zemích.