Výpočet krize varu v jaderném reaktoru, testujeme ALTHAM C12

Kariéra

26. 6. 2019

Dne 1.1.2019 byla zahájena druhá etapa projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011478 „Aplikace programů a korelací pro výpočet krize varu v jaderných reaktorech“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). V rámci druhé etapy tohoto projektu experti firmy TES s.r.o. ve spolupráci s odborníky z VUT Brno vyvíjejí a ověřují metodické postupy pro bezpečnostní analýzy spojené s hodnocením krize varu v jaderných reaktorech PWR se čtvercovou geometrií jaderného paliva. Pro výpočet krize varu je v rámci tohoto projektu testován výpočtový program ALTHAM C12 vyvinutý ve firmě ALVEL. Experimentální data pro ověřování výpočtového programu a metodiky pro výpočet krize varu jsou převzata z mezinárodních databází NEA DB a EPRI.