Třetí blok JE Mochovce začal dodávat elektřinu do sítě

Kariéra

7. 2. 2023

Dne 31. ledna 2023 byl připojen do sítě první ze dvou turbogenerátorů 3. bloku Jaderné elektrárny Mochovce (Slovensko). Následně 4. 2. 2023 došlo i k připojení druhého turbogenerátoru. Třetí blok slovenské jaderné elektrárny Mochovce tak začal v rámci svého spouštění poprvé dodávat elektřinu do sítě, a to při 20 procentech výkonu reaktoru. Na spouštění 3. bloku se podílejí inženýři společnosti TES s.r.o. již od roku 2015, kdy firma TES poprvé získala ve výběrovém řízení kontrakt na dodávku služeb pro Úřad jaderného dozoru Slovenské republiky. TES poskytuje nezávislou vědecko-technickou podporu při neaktivním i aktivním spouštění komponent a systémů nového jaderného bloku s důrazem na dodržování zásad jaderné bezpečnosti. Součástí je nepřetržitý monitoring prací až do uspěšného ukončení všech předepsaných zkoušek a posuzovací dokumentace.
Mezi nejdůležitější činnosti v poslední době patřila finalizace kontroly dokumentace, kterou se dokládá ukončení etapy fyzikálního spouštění, po kterém následuje etapa energetického spouštění. Ta kromě velkého počtu dalších testů na různých výkonových hladinách zahrnuje první připojení obou turbogenerátorů do sítě.