Výsledky ověřování kódu MELCOR pro těžké havárie na experimentu THAI HR-1 prezentovány na konferenci NUSIM a setkání EMUG

Kariéra

5. 5. 2021

Experti firmy TES se v dubnu účastnili domácí konference NUSIM a mezinárodního setkání EMUG (European MELCOR User Group). Na obou akcích jsme prezentovali výsledky ověřování kódu MELCOR pro těžké havárie jaderných elektráren na datech z testu THAI HR‑1.
Při testu HR-1 byla na experimentálním zařízení THAI (Německo) ověřována účinnost pasivních autokatalytických rekombinátorů (PAR) v podmínkách těžké havárie. PAR jsou zařízení, která se nacházejí v kontejnmentu jaderné elektrárny a napomáhají odstraňování vodíku, který vzniká při těžkých haváriích. Vodík je jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů při těžkých haváriích, což potvrdila například havárie na Fukušima Dai-Ichi.

Ověřování kódu MELCOR bylo provedeno v rámci společného Česko – Korejského projektu „Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR“. Tento projekt je spolufinancován agenturou TAČR  v rámci programu DELTA2. V rámci těchto aktivit byla ověřena i nová interní metodika pro modelování PAR v programu MELCOR, kterou vyvinuli a validovali pracovníci Sekce jaderné bezpečnosti firmy TES.