Projekt EU-OPPIK „Komplexní analýza napětí a proudu v přívodu rozvodny k monitorování stavu připojeného zařízení“

Kariéra

3. 11. 2020

TES  splupracuje s Ústavem teoretické a experimentální elektrotechniky VUT Brno na projektu  EU – OPPIK č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023313, jehož cílem je vzdálené hodnocení připojených zařízení, např. elektrických motorů, pomocí měření proudu a napětí v přívodu rozvodny. Hodnocení stavu je provedeno na základě analýzy měřených veličin v inovované softwarové aplikaci.

Výstupem jsou metody a postupy pro pravidelnou analýzu měřených veličin v technické praxi a inovovaný software pro zpracování analýz. U připojených zařízení, jako jsou například velké asynchronní motory, se vyskytují požadavky na komplexní, nedestruktivní diagnostiku technického stavu prováděnou za provozu soustrojí bez nutnosti jeho odstavení.

Možnost sledovat komplexní data v rozvodně skýtá možnost výrazně zvýšit četnost měření a tím i zvýšit šanci pro včasnou detekci změny stavu nebo nastávající poruchy sledovaného zařízení. Inovace softwarového vybavení, umožňující práci s daty a  pokrývající širokou škálu připojených zařízení,  má velký význam pro rychlou a efektivní detekci změn v záznamech sledovaných veličin.