Práce TES na jaderných elektrárnách běží, přesto pocítíme ekonomický dopad současných omezení

Kariéra

7. 4. 2020

V oblasti servisu a údržby elektro a strojních zařízení jaderných elektráren Dukovany a Temelín se pracovníkům TES s.r.o. daří i přes obtíže způsobené aktuální situací dodržet harmonogram činností a stoprocentní plnění zadané zákazníkem (ČEZ, a.s.). Společnost ČEZ, a.s.  rozhodla o celé řadě nezbytných opatření pro zajištění chodu a bezpečnosti provozu obou elektráren. I přes pokračující práce budou mít některá opatření negativní ekonomický dopad na výsledky naší společnosti. Zejména jde o zrušení nebo odložení některých činností, které krátkodobě nemají zásadní vliv na chod elektrárny. Důvodem k tomuto rozhodnutí je co možná největší snížení počtu osob v areálu elektrárny v době nouzového stavu. Z důvodu přísných opatření se potýkáme při všech činnostech na obou elektrárnách s přetížením klíčových zaměstnanců, s komplikovaným dojížděním pracovníků, dále s omezením počtu pracovníků na pracovišti a s tím souvisejícím omezením počtu lidí při jednání. Při všech činnostech je nutné dodržovat povinné vzdálenosti a odstupy a neustále sledovat případné administrativní změny. Veškerá opatření pečlivě dodržujeme a respektujeme je.

Na jaderné elektrárně Dukovany probíhá odstávka 3. bloku, ostatní bloky pracují na 100%. Pracovníci TES provádějí na všech blocích standardní činnosti spojené s pravidelnou údržbou zařízení elektrárny. Jde především o údržbu „monitorovacího systému elektro“ (MSE), transformátorů (MST) a navazujících systémů.

Pobočku máme také na jaderné elektrárně Temelín, kde se podílíme na plánované odstávce prvního výrobního bloku formou údržbových prací a zajištěním nezbytných zkoušek, diagnostických měření a analýz. Mezi naše nejdůležitější odstávkové činnosti patří zejména revizní práce na diagnostických systémech turbogenerátoru, transformátorů a na samotném  tzv. „neprovozním monitorovacím systému elektro“ (NEMES).