Pozitivní odezva z mise WANO při zkouškách automatik ELS na DGS

Kariéra

10. 6. 2021

Velmi pozitivní odezvu za svoji práci při zkouškách chodu diesel generátorů obdrželi pracovníci TES s.r.o. ze sekce elektro na Jaderné elektrárně Dukovany v návaznosti na prověrku WANO. Zahraniční odborníci byli přítomni u pravidelné kontroly při zkoušce automatik ELS na DGS a následně také u zkoušky 3min. chodu DG. Ocenili zejména zvládnutý pracovní postup a profesionální chování našich pracovníků (Ing. Kasárník a Bc. Jiří Švestka), perfektní systém komunikace a spolupráci s obsluhou zařízení. Během zkoušky i v jejím závěru bylo odpovězeno mnoho věcných dotazů. Profesionálně provedené zkoušky přispěly ke kladnému hodnocení této činnosti a příznivému výsledku prověrky WANO na JE Dukovany.

Mezinárodní tým 25 expertů prověřoval bezpečné provozování elektrárny letos již počtvrté . Zahraniční experti kontrolovali a hodnotili standardně 10 oblastí. S nejlepší světovou praxí byla poměřována např. jaderné bezpečnost, provoz, údržba, radiační a požární ochrana ale i havarijní připravenost a organizace řízení nebo tréninků a školení.