Posuzování bezpečnosti reaktorů APR1000 na společném workshopu TES a KEPCO E&C

Kariéra

24. 2. 2020

Ve dnech 18. – 21. února 2020 proběhl v sídle firmy TES workshop za účasti expertů TES a kolegů z korejské firmy KEPCO E&C. Hlavním tématem jednání bylo hodnocení systému zvládání havárií (Accident Management System) a také problematika určování zdrojového členu. Zmíněná témata jsou součástí širšího projektu, v jehož rámci se TES účastní na posuzování bezpečnosti reaktorů typu APR1000 při jejich případné budoucí výstavbě v ČR. Toto setkání je dalším příkladem slibně se rozvíjející spolupráce mezi TES a korejskými partnery.