Komplexní analýza napětí a proudu v přívodu rozvodny k monitorování stavu připojeného zařízení

Kariéra

Projekty EU

Komplexní analýza napětí a proudu v přívodu rozvodny k monitorování stavu připojeného zařízení

Společnost TES s.r.o. a Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky VUT Brno spolupracují na projektu, jehož cílem je vzdálené hodnocení připojených zařízení, např. elektrických motorů, pomocí měření proudu a napětí v přívodu rozvodny. To vyžaduje využití metod měření analyzovaných veličin, zpracování signálů, spektrální analýzy pomocí Fourierovy transformace a metody MCSA (Motor Current Signature Analysis). Výstupem jsou metody a postupy pro pravidelnou analýzu měřených veličin v technické praxi a inovovaný software pro zpracování analýz. U připojených zařízení, jako jsou například velké asynchronní motory, se vyskytují požadavky na komplexní, nedestruktivní diagnostiku technického stavu prováděnou za provozu soustrojí bez nutnosti jeho odstavení. Možnost sledovat komplexní data v rozvodně skýtá možnost výrazně zvýšit četnost měření a tím i zvýšit šanci pro včasnou detekci změny stavu nebo nastávající poruchy sledovaného zařízení. Inovace softwarového vybavení umožňující práci s daty pokrývající širokou škálu připojených zařízení je klíčové pro rychlou a efektivní detekci změn v záznamech sledovaných veličin.

Zákazník Lokalita Realizováno
EU, MPO ČR 2020
Zákazník EU, MPO
Lokalita ČR
Realizováno 2020