Inovační projekt PZT: Transfer znalostí v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy JE

Kariéra

Inovační projekt PZT: Transfer znalostí v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy JE

V září 2018 byl úspěšně ukončen inovační projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004603 „Transfer znalostí v oblasti neutronově-fyzikálních výpočtů pro bezpečnostní analýzy JE“, který byl ve firmě TES s.r.o. realizován v letech 2016 až 2018 byl v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) pod výzvou „Partnerství znalostního transferu“. Tento projekt byl vybrán Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako jeden z projektů s nejvyšší kvalitou a potenciálem, který bude využit jako příklad dobré praxe při tvorbě nových výzev a přípravy navazujícího operačního programu. Během tohoto projektu byly ve spolupráci s FEKT VUT Brno vytvořeny a validovány výpočtové modely, programy a metodiky potřebné pro kombinované prostorové neutronově-fyzikální výpočty jaderných reaktorů typu VVER a PWR v prostředí výpočtových programů TRACE-PARCS a SCALE-Triton.

Zákazník Lokalita Realizováno
MPO ČR 2016 - 2018
Zákazník MPO
Lokalita ČR
Realizováno 2016 - 2018