Výpočetní model THAI v MELCOR (MELTHA)

Kariéra

Název výsledku Výpočetní model THAI v MELCOR(MELTHA)
Druh výsledku R-software
Popis výsledku

Výpočetní model experimentálního zařízení THAI s názvem MELTHA byl vytvořen v prostředí systémového programu MELCOR2.1 pro výpočet vybraných experimentálních testů událostí a scénářů kategorie DEC (Design Extension Conditions). Model je nástrojem pro zkoumání procesů a jevů v kontejnmentech jaderných zařízení. Výsledek je plánovaným výstupem projektu TM02000039.

Obsah podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 obch. zák.); údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Lokalizace výsledku

Výsledek je lokalizován na chráněném výpočetním serveru firmy TES s.r.o.

Licenční podmínky

Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy. Licence pro použití programu MELCOR není součástí nabízeného softwaru.

V případě zájmu o využití softwaru se obracejte na:

Ing. Martin Blaha
vedoucí sekce Jaderná bezpečnost

TES s.r.o., Pražská 597,
674 01 Třebíč, Česká republika
e-mail: blaha@tes.eu

Poděkování

Autoři děkují za finanční podporu Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TM02000039 – Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR.