Výpočetní model VVER-1000 v MELCOR (MELETE)

Kariéra

Název výsledku Výpočetní model VVER-1000 v MELCOR (MELETE)
Druh výsledku R - Software
Popis výsledku

Výpočetní model bloku VVER-1000 s názvem MELETE byl vytvořen v prostředí systémového programu MELCOR pro výpočet deterministických výpočetních analýz událostí a scénářů kategorie DEC B (Design Extension Conditions).
Model je nástrojem pro zkoumání procesů a jevů v primárním okruhu a kontejnmentu jaderné elektrány. Výsledek je plánovaným výstupem projektu TM02000039.

Obsah podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákona), údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Lokalizace výsledku

Výsledek je lokalizován na chráněném výpočetním serveru firmy TES s.r.o.

Licenční podmínky

Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy. Licence pro použití programu MELCOR není součástí nabízeného softwaru.
V případě zájmu o využití softwaru se obracejte na:

Ing. Martin Blaha
vedoucí sekce Jaderná bezpečnost

TES s.r.o.,
Pražská 597
674 01 Třebíč
Česká republika

E-mail: blaha@tes.eu

 

Poděkování

Autoři děkují za finanční podporu Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TM02000039 – Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR.