Výpočetní model ATLAS v TRACE (TRATLAS)

Kariéra

Název výsledku Výpočetní model ATLAS v TRACE (TRATLAS)
Druh výsledku R- software
Popis výsledku

Výpočetní model integrálního experimentálního zařízení ATLAS (KAERI, Korejská republika) s názvem TRATLAS byl vytvořen v prostředí systémového programu TRACE V5.0 pro výpočet vybraných experimentálních testů událostí a scénářů provedených na experimentálním zařízení ATLAS. Model je nástrojem pro zkoumání jevů a procesů v jaderných zařízeních pro události a scénáře spadající do kategorie DBA (Design Basis Accident / projektové havárie) a DEC A (Design Extension Conditions A / rozšířené projektové podmínky bez vážného poškození paliva). Výsledek je plánovaným výstupem projektu TM02000039.

Lokalizace výsledku

Výsledek je lokalizován na chráněném výpočetním serveru firmy TES s.r.o.

Licenční podmínky

Licence se poskytuje jako nevýhradní na základě licenční smlouvy. Licence pro použití programu TRACE V5.0 není součástí nabízeného softwaru. V případě zájmu o využití softwaru se obracejte na:

Ing. Martin Blaha,
vedoucí sekce Jaderná bezpečnost

TES s.r.o.,
Pražská 597,
674 01 Třebíč,
Česká republika
e-mail: blaha@tes.eu

Poděkování

Autoři děkují za finanční podporu Technologické agentury České republiky v rámci projektu č. TM02000039 – Výzkum strategií pro zvládání a zmírňování následků událostí v rozšířených projektových podmínkách pro stávající a pokročilé jaderné bloky PWR.