Krev je dar života. Oceňujeme našeho kolegu za přínos v ochraně zdraví a života.

Kariéra

29. 8. 2019

Český červený kříž udělil bronzovou medaili našemu kolegovi Ing. Lubomírovi Vlčkovi za dovršení 10 bezpříspěvkových odběrů krve.  Ve společnosti TES si jeho ochoty darovat krev velice vážíme a oceňujeme jeho morální celospolečenský přínos k ochraně a mnohdy záchraně zdraví a  života.

V TES není jediný, mezi námi pracují další kolegyně a kolegové, kteří neváhají a pravidelně darují krev. Všem patří naše poděkování.