Korean Nuclear & High-Tech Day 2022

Kariéra

14. 7. 2022
Za podpory Hospodářské komory ČR se 28.6. v Praze uskutečnila konference s názvem Korean Nuclear and High-Tech Day 2022. Na této akci bylo slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci mezi TES a KEPCO E&C a také proběhlo krátké jednání mezi představiteli obou firem – prezidentem a CEO KEPCO E&C panem Kim Sung-Arm a výkonným ředitelem TES panem Otou Marečkem. Toto setkání tak připravilo půdu pro další rozvoj spolupráce mezi TES a korejskými partnery.