JE Temelín – výměna HW automatik ASRU (C421) a záměna terminálů ochran dokončena

Kariéra

18. 12. 2020

TES s.r.o. v roce 2020 na jaderné elektrárně Temelín ve spolupráci s firmami ORGREZ a.s. a I&C Energo a.s., mimo jiné,  úspěšně dokončila realizaci dvou významných víceletých investičních projektů. Jedná se o výměnu HW ASRU (C421) a záměnu terminálů ochran linek 400 + 110kV (E938). Naše plnění spočívalo zejména ve zprovoznění datové komunikace, webového rozhraní a testování funkčnosti nově dodaných zařízení, včetně vytvoření příslušné dokumentace a protokolů o zkouškách. Zadavatel ČEZ a.s. tak získává uživatelsky příjemný přístup k uceleným informacím o aktuálním stavu a událostech v oblasti vyvedení výkonu a o práci generátorů v elektrizační soustavě.
Dále došlo k zásadnímu rozšíření sestavy aktivních obrazovek ve WEB rozhraní o významné technologické veličiny a nově tak jsou oprávněným uživatelům k dispozici i například otáčky soustrojí, teploty, tlaky a detailní informace a hodnoty veličin z olejového, vodního či plynového hospodářství elektrárny.