Jaderné dny 2023 na ZČU v Plzni – cesta z energetické krize Evropy

Kariéra

19. 9. 2023

Ve dnech 14. 9 – 15. 9. 2023 se v rámci Jaderných dnů konala v Plzni konference „Jaderná energetika – cesta z energetické krize Evropy“, kterou organizovala Západočeská univerzita v Plzni společně s generálními partnery Škoda JS a sdružením CENEN. Společnost TES s.r.o. pojí se ZČU v Plzni řada společných projektů a nejen proto jsme přivítali i nabídku na partnerskou podporu konference. Leitmotivem jaderný dnů byla kontroverzní otázka řešení energetické krize Evropy“. Součástí bohatého programu konference byly diskuse u kulatého stolu týkající se podílu jaderné energie na energetickém mixu EU a ČR nebo perspektivy zásobování teplem v ČR. Odborné přednášky zahrnovaly příspěvky v oblastech palivového cyklu JE, jaderného zdroje pro dálkové vytápění a LTO.
Na své si přišli i studenti středních škol, kteří se mohli seznámit s řadou prezentací a odborných přednášek včetně soutěže o tablet. Technické prezentace zahrnovaly např. modely reaktorů, mlžnou komoru, modely kontejnerů na vyhořelé palivo, model palivové tyče pro tlakovodní PWR 1000 reaktor, model hlubinného úložiště na vyhořelé palivo, radiometr a další.

Více o konferenci zde.