EMUG 2024 – evropské setkání uživatelů kódu MELCOR

Kariéra

9. 5. 2024

Experti firmy TES se v dubnu účastnili mezinárodního setkání EMUG (European MELCOR User Group) 2024, které se konalo na Sapienza Univerzity Rome. V rámci této akce došlo k výměně zkušeností a nejnovějších poznatků z aplikace programu MELCOR pro simulace těžkých havárií JE. Dobrou zprávou je, že jako pořadatel příštího ročníku 2025 byli vybráni kolegové z VUT, samozřejmě za organizační a finanční podpory firmy TES. Těšíme se na setkání příští rok v Brně!