Workshop s partnery z Korejské republiky

Kariéra

16. 5. 2023

Ve dnech 8. – 12. května 2023 se v ČR uskutečnil pátý mezinárodní workshop konaný v rámci projektu TM02000039 „Examination and improvement of mitigation capabilities and strategies of operating PWRs and an APR series PWR against Design Extension Conditions“ (DEC4PWR) spolufinancovaného technologickými agenturami TAČR a KETEP z obou účastnických zemí. Organizátorem workshopu byly partnerské firmy a organizace z České republiky – TES s.r.o. a VUT Brno. Workshopu se kromě skupiny domácích expertů z TES s.r.o. a z VUT Brno zúčastnilo i 7 expertů z partnerských firem z Korejské republiky – 5 expertů z firmy FNC Technology Co., Ltd; dva zástupci firmy Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. a rovněž i zástupce KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS). Odborná témata workshopu se týkala především aktivit prováděných v projektu v etapách č. 4 a 5, tedy bezpečnostních analýz havarijních scénářů na blocích APR1400 v rozšířených projektových podmínkách (DEC) včetně analýz těžkých havárií. Workshop významně přispěl k posílení vzájemných vztahů mezi účastníky projektu z České republiky a Korejské republiky nejenom po stránce odborné, ale i po stránce osobních kontaktů. S ohledem na skutečnost, že jihokorejská firma KHNP je se svým designem APR1000 jedním z účastníků tendru na dostavbu pátého bloku JE Dukovany v ČR a rovněž horkým favoritem na výstavbu nových jaderných bloků v Polsku, si takové spolupráce nesmírně vážíme a věříme, že přispěje k dalšímu posílení obchodních vztahů mezi Českou republikou a Korejskou republikou.