TES vyvinula metodiku pro modelování pasivních autokatalytických rekombinátorů

Kariéra

2. 4. 2020

Pracovníci Sekce jaderná bezpečnost firmy TES vyvinuli metodiku pro modelování Pasivních Autokatalytických Rekombinátorů (PAR). Tato zařízení se nacházejí v hermetické zóně jaderné elektrárny a napomáhají odstraňování vodíku, který může vznikat při těžkých haváriích a stává se vždy rizikovým faktorem. Vyvinutá metodika popisuje, jak sestavit model PARu ve výpočtovém kódu MELCOR, který má firma TES k dispozici pro modelování těžkých havárií, a jak jej implementovat do celkového systémového modelu. Celá metodika byla úspěšně validována na datech z experimentálního zařízení THAI (Německo).