Diagnostika rotačních strojů

Kariéra

Pro diagnostiku rotačních strojů používáme námi vyvinutý speciální software a měření založené na metodě MCSA.
Metoda MCSA (Motor Current Signature Analysis ) patří mezi neinvazivní diagnostické metody indukčních motorů, která umožňuje včasné odhalení poruchy v její prvotní fázi. Společnost TES vyvinula ve spolupráci s VUT Brno přenosné měřicí zařízení a speciální software, který
umožňuje aplikovat tuto metodu s vyšší spolehlivostí a přesností.

Tuto metodu i software lze ovšem použít i v klasických průmyslových výrobách, všude tam, kde jsou v provozu indukční motory.

Analýza MCSA je v současné době již široce využívanou metodou diagnostiky indukčních motorů, která umožňuje předcházet neplánovaným odstávkám provozu a snižuje náklady na údržbu bez nutnosti přerušení výrobního procesu.

Použití metody MCSA

Metoda je aplikována při periodické kontrole motorů hlavních cirkulačních čerpadel na jaderných elektrárnách. Další důležité motory na JE jsou diagnostikovány dle potřeby.

Výhody metody MCSA

 • snadné provádění měření
 • neinvazivní diagnostická metoda – nevyžaduje přerušení chodu motoru
 • vhodná pro on-line a přenosné monitorovací systémy
 • vysoká spolehlivost měření a ekonomický přínos

V ideálním motoru jsou přítomny harmonické složky proudů a jakákoliv změna podmínek se odrazí v produkci dodatečných složek ve frekvenčním spektru. V důsledku toho mohou být různé poruchy motoru identifikovány dle přítomnosti specifických komponent spektra s odpovídající amplitudou.

Příčiny vzniku poruchy

 • Statická a dynamická excentricita
  • statická – vychýlení rotoru mimo osu, osa rotoru nezměněna
  • dynamická – změna rotace osy
 • Vadné rotorové tyče
  • přerušené tyče
  • zvýšený odpor tyčí
  • nerovnoměrnost odporu
 • Poruchy ve statoru
  • poruchy statorového vinutí
  • přerušené statorové vinutí

 

Standardní postup měření

Analýza standardně probíhá v pěti základních krocích, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Parametry měřených signálů musí splňovat minimální požadavky s ohledem na dostatečnou vzorkovací frekvenci, počet bitů a délku signálu tak, aby minimální rozlišení vzorkování bylo 0,25 Hz na spektrální čáru nebo vyšší.