Jaderný profesionál v TES s.r.o.

Kariéra

3. 11. 2022

Kolega Daniel Sýkora pracuje v naší společnosti TES s.r.o. od roku 2019 jako technik elektro. Během odstávkové činnosti při údržbě rozvaděče řídicího systému DGS na JE Dukovany projevil náležitou pečlivost a odpovědnost a včas identifikoval neprovedené zajištění elektro systému. Tím zabránil možnému pracovnímu úrazu. Za správný přístup k pracovnímu úkolu byl oceněn ředitelem JE Dukovany jako jaderný profesionál. Ocenění je motivací pro všechny pracovníky. Je důležité všímat si věcí kolem sebe, přijmout odpovědnost a včas komunikovat o vzniklé situaci na pracovišti. Za oceněním Daniela Sýkory je zároveň souhra a kvalitní práce celého pracovního týmu.